Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 5
Код Пълно наименование Период на валидност
14489 
  гара Орешец 03.03.1878 - 28.09.1949
  гара Орешец, общ. Гара Орешец, Белоградчишка околия, Видински окр. 28.09.1949 - 06.01.1951
  гара Орешец, общ. Гара Орешец, Белоградчишка околия, Врачански окр. 06.01.1951 - 23.01.1959
  гара Орешец, общ. Гара Орешец, Видински окр. 23.01.1959 - 26.12.1978
  гара Орешец, общ. Димово, Видински окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  гара Орешец, общ. Димово, Михайловградска обл. 01.09.1987 - 02.02.1993
  гара Орешец, общ. Димово, обл. Монтана 02.02.1993 - 18.07.1995
  с. Орешец, общ. Димово, обл. Монтана 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин 04.08.2000 - 
53758 
  с. Орешец 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Орешец, общ. Гара Орешец, Белоградчишка околия, Видински окр. 28.09.1949 - 06.01.1951
  с. Орешец, общ. Гара Орешец, Белоградчишка околия, Врачански окр. 06.01.1951 - 23.01.1959
  с. Орешец, общ. Гара Орешец, Видински окр. 23.01.1959 - 26.12.1978
  с. Орешец, общ. Димово, Видински окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Орешец, общ. Димово, Михайловградска обл. 01.09.1987 - 02.02.1993
  с. Орешец, общ. Димово, обл. Монтана 02.02.1993 - 12.01.1999
  с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин 04.08.2000 - 
53761 
  с. Орешец 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Орешец, общ. Орешец, Асеновградска околия, Пловдивски окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  с. Орешец, общ. Орешец, Пловдивски окр. 23.01.1959 - 03.02.1959
  с. Орешец, общ. Тополово, Пловдивски окр. 03.02.1959 - 07.03.1959
  с. Орешец, общ. Цървен, Пловдивски окр. 07.03.1959 - 28.12.1965
  с. Орешец, общ. Орешец, Пловдивски окр. 28.12.1965 - 26.12.1978
  с. Орешец, общ. Асеновград, Пловдивски окр. 26.12.1978 - 30.09.1983
  с. Орешец, общ. Тополово, Пловдивски окр. 30.09.1983 - 01.09.1987
  с. Орешец, общ. Тополово, Пловдивска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  с. Орешец, общ. Асеновград, Пловдивска обл. 09.10.1987 - 12.01.1999
  с. Орешец, общ. Асеновград, обл. Пловдив 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Орешец, общ. Асеновград, обл. Пловдив 31.08.2008 - 
53775 
  с. Козлуджа 03.03.1878 - 21.12.1906
  с. Орешец 21.12.1906 - 28.09.1949
  с. Орешец, общ. Орешец, Харманлийска околия, Хасковски окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  с. Орешец, общ. Орешец, Хасковски окр. 23.01.1959 - 07.02.1959
  с. Орешец, общ. Любимец, Хасковски окр. 07.02.1959 - 07.03.1959
  с. Орешец, общ. Орешец, Хасковски окр. 07.03.1959 - 26.12.1978
  с. Орешец, общ. Харманли, Хасковски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Орешец, общ. Харманли, Хасковска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Орешец, общ. Харманли, обл. Хасково 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Орешец, общ. Харманли, обл. Хасково 31.08.2008 - 
53792 
  мах. Яманско 03.03.1878 - 14.08.1934
  мах. Орешица 14.08.1934 - 28.09.1949
  мах. Орешица, общ. Устово, Смолянска околия, Пловдивски окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  мах. Орешица, общ. Устово, Смолянски окр. 23.01.1959 - 25.06.1960
  мах. Орешица, общ. Смолян, Смолянски окр. 25.06.1960 - 01.09.1987
  мах. Орешица, общ. Смолян, Пловдивска обл. 01.09.1987 - 18.07.1995
  с. Орешица, общ. Смолян, Пловдивска обл. 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Орешица, общ. Смолян, обл. Смолян 12.01.1999 - 30.09.2008
  с. Орешец, общ. Смолян, обл. Смолян 30.09.2008 - 

Справката е генерирана на 24.05.2022

2022 © Национален статистически институт