Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
52194 
  с. Ново село 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Ново село, общ. Слокощица, Кюстендилска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 17.12.1955
  с. Ново село, общ. Ново село, Кюстендилска околия, Софийски окр. 17.12.1955 - 27.12.1958
  с. Ново село, общ. Граница, Кюстендилска околия, Софийски окр. 27.12.1958 - 23.01.1959
  с. Ново село, общ. Граница, Кюстендилски окр. 23.01.1959 - 30.12.1961
  с. Ново село, общ. Жилинци, Кюстендилски окр. 30.12.1961 - 04.01.1966
  с. Ново село, общ. Жиленци, Кюстендилски окр. 04.01.1966 - 06.04.1971
  с. Ново село, общ. Кюстендил, Кюстендилски окр. 06.04.1971 - 01.09.1987
  с. Ново село, общ. Кюстендил, Софийска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Ново село, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Ново село, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 27.06.2022

2022 © Национален статистически институт