Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
38741 
  кол. Косилка 03.03.1878 - 28.09.1949
  кол. Косилка, общ. Върбаново, Дряновска околия, Горнооряховски окр. 28.09.1949 - 02.01.1951
  кол. Косилка, общ. Върбаново, Дряновска околия, Търновски окр. 02.01.1951 - 27.12.1958
  кол. Косилка, общ. Дряново, Дряновска околия, Търновски окр. 27.12.1958 - 23.01.1959
  кол. Косилка, общ. Дряново, Габровски окр. 23.01.1959 - 23.04.1960
  кол. Косилка, общ. Върбаново, Габровски окр. 23.04.1960 - 26.12.1978
  кол. Косилка, общ. Дряново, Габровски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  кол. Косилка, общ. Дряново, Ловешка обл. 01.09.1987 - 18.07.1995
  с. Косилка, общ. Дряново, Ловешка обл. 18.07.1995 - 12.01.1999
  с. Косилка, общ. Дряново, обл. Габрово 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Косилка, общ. Дряново, обл. Габрово 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Косилка, общ. Дряново, обл. Габрово 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 21.10.2019

2019 © Национален статистически институт