Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
36364 
  с. Каран Върбовка 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Каран Върбовка, общ. Каран Върбовка, Беленска околия, Русенски окр. 28.09.1949 - 13.12.1958
  с. Каран Върбовка, общ. Острица, Беленска околия, Русенски окр. 13.12.1958 - 23.01.1959
  с. Каран Върбовка, общ. Острица, Русенски окр. 23.01.1959 - 07.02.1959
  с. Каран Върбовка, общ. Две могили, Русенски окр. 07.02.1959 - 07.03.1959
  с. Каран Върбовка, общ. Острица, Русенски окр. 07.03.1959 - 26.12.1978
  с. Каран Върбовка, общ. Две могили, Русенски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Каран Върбовка, общ. Две могили, Разградска обл. 01.09.1987 - 08.02.1992
  с. Каран Върбовка, общ. Две могили, Русенска обл. 08.02.1992 - 12.01.1999
  с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе 12.01.1999 - 04.08.2000
  с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе 04.08.2000 - 31.08.2008
  с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 24.01.2021

2021 © Национален статистически институт