Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
34120 
  с. Елешница 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Елешница, общ. Елешница, Новоселска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 29.03.1950
  с. Елешница, общ. Елешница, Елинпелинска околия, Софийски окр. 29.03.1950 - 26.04.1950
  с. Чанкова, общ. Чанкова, Елинпелинска околия, Софийски окр. 26.04.1950 - 27.12.1958
  с. Чанкова, общ. Елин Пелин, Елинпелинска околия, Софийски окр. 27.12.1958 - 06.01.1959
  с. Йорданкино, общ. Елин Пелин, Елинпелинска околия, Софийски окр. 06.01.1959 - 23.01.1959
  с. Йорданкино, общ. Елин Пелин, Софийски окр. 23.01.1959 - 12.01.1963
  с. Йорданкино, общ. Горни Богров, Софийски окр. 12.01.1963 - 01.01.1978
  с. Йорданкино, общ. Елин Пелин, Софийски окр. 01.01.1978 - 01.09.1987
  с. Йорданкино, общ. Елин Пелин, Софийска обл. 01.09.1987 - 15.10.1991
  с. Елешница, общ. Елин Пелин, Софийска обл. 15.10.1991 - 12.01.1999
  с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 21.01.2022

2022 © Национален статистически институт