Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
30051 
  с. Барък 03.03.1878 - 14.08.1934
  с. Завет 14.08.1934 - 28.09.1949
  с. Завет, общ. Люляково, Айтоска околия, Бургаски окр. 28.09.1949 - 08.03.1952
  с. Завет, общ. Завет, Карнобатска околия, Бургаски окр. 08.03.1952 - 29.09.1953
  с. Завет, общ. Завет, Поляновградска околия, Бургаски окр. 29.09.1953 - 16.12.1958
  с. Завет, общ. Подвис, Поляновградска околия, Бургаски окр. 16.12.1958 - 23.01.1959
  с. Завет, общ. Подвис, Бургаски окр. 23.01.1959 - 08.05.1971
  с. Завет, общ. Съединение, Бургаски окр. 08.05.1971 - 26.12.1978
  с. Завет, общ. Сунгурларе, Бургаски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Завет, общ. Сунгурларе, Бургаска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Завет, общ. Сунгурларе, обл. Бургас 12.01.1999 - 14.12.1999
  с. Завет, общ. Сунгурларе, обл. Бургас 14.12.1999 - 31.08.2008
  с. Завет, общ. Сунгурларе, обл. Бургас 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 02.10.2022

2022 © Национален статистически институт