Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
29386 
  с. Жилинци 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Жилинци, общ. Жилинци, Кюстендилска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 23.01.1959
  с. Жилинци, общ. Жилинци, Кюстендилски окр. 23.01.1959 - 04.01.1966
  с. Жилинци, общ. Жиленци, Кюстендилски окр. 04.01.1966 - 08.01.1966
  с. Жиленци, общ. Жиленци, Кюстендилски окр. 08.01.1966 - 06.04.1971
  с. Жиленци, общ. Кюстендил, Кюстендилски окр. 06.04.1971 - 01.09.1987
  с. Жиленци, общ. Кюстендил, Софийска обл. 01.09.1987 - 12.01.1999
  с. Жиленци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Жиленци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 09.12.2019

2019 © Национален статистически институт