Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
23282 
  с. Драговищица 29.05.1956 - 02.06.1956
  с. Драговищица, общ. Драговищица, Кюстендилска околия, Софийски окр. 02.06.1956 - 23.01.1959
  с. Драговищица, общ. Драговищица, Кюстендилски окр. 23.01.1959 - 01.09.1987
  с. Драговищица, общ. Драговищица, Софийска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  с. Драговищица, общ. Кюстендил, Софийска обл. 09.10.1987 - 12.01.1999
  с. Драговищица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Драговищица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 27.01.2021

2021 © Национален статистически институт