Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
21782 
  с. Дъждевица 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Дъждевица, общ. Соволяно, Кюстендилска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 01.01.1952
  с. Дъждевица, общ. Блатец, Кюстендилска околия, Софийски окр. 01.01.1952 - 27.12.1958
  с. Дъждевица, общ. Жилинци, Кюстендилска околия, Софийски окр. 27.12.1958 - 23.01.1959
  с. Дъждевица, общ. Жилинци, Кюстендилски окр. 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Дъждевица, общ. Соволяно, Кюстендилски окр. 07.03.1959 - 08.01.1966
  с. Дождевица, общ. Соволяно, Кюстендилски окр. 08.01.1966 - 26.12.1978
  с. Дождевица, общ. Драговищица, Кюстендилски окр. 26.12.1978 - 01.09.1987
  с. Дождевица, общ. Драговищица, Софийска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  с. Дождевица, общ. Кюстендил, Софийска обл. 09.10.1987 - 12.01.1999
  с. Дождевица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Дождевица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 18.08.2022

2022 © Национален статистически институт