Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на населено място
Наименование
Код
Вид


Справка за промени в наименованието, вида или
административно-териториалната принадлежност на населено място
Брой намерени единици: 1
Код Пълно наименование Период на валидност
18352 
  с. Гърляно 03.03.1878 - 28.09.1949
  с. Гърляно, общ. Ранинци, Кюстендилска околия, Софийски окр. 28.09.1949 - 27.12.1958
  с. Гърляно, общ. Жилинци, Кюстендилска околия, Софийски окр. 27.12.1958 - 23.01.1959
  с. Гърляно 23.01.1959 - 07.03.1959
  с. Гърляно, общ. Ранинци, Кюстендилски окр. 07.03.1959 - 08.01.1966
  с. Гърляно, общ. Раненци, Кюстендилски окр. 08.01.1966 - 26.12.1978
  с. Гърляно, общ. Гюешево, Кюстендилски окр. 26.12.1978 - 30.09.1983
  с. Гърляно, общ. Гърляно, Кюстендилски окр. 30.09.1983 - 01.09.1987
  с. Гърляно, общ. Гърляно, Софийска обл. 01.09.1987 - 09.10.1987
  с. Гърляно, общ. Кюстендил, Софийска обл. 09.10.1987 - 12.01.1999
  с. Гърляно, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 12.01.1999 - 31.08.2008
  с. Гърляно, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 31.08.2008 - 

Справката е генерирана на 06.12.2021

2021 © Национален статистически институт