Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на териториална, административно-териториална единица или район
Към дата (формат на дата: дд.мм.гггг)
Наименование
Код
Състояние
Вид на единица

Брой намерени единици: 2
Код Наименование на единицата Състояние
187816с. Свети Спас, общ. Долна баня, обл. СофияСъществуваща
2PD1224общ. Свети Спас, Втора Пловдивска околия, Пловдивски окр.Закрита

Справката е генерирана на 20.09.2019

2019 © Национален статистически институт