Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на териториална, административно-териториална единица или район
Към дата (формат на дата: дд.мм.гггг)
Наименование
Код
Състояние
Вид на единица

Брой намерени единици: 3
Код Наименование на единицата Състояние
108704с. гр. т. Букьовци, общ. Букьовци, Врачански окр.Закрита
218753с. гр. т. Гара Белово, общ. Белово, Пазарджишки окр.Закрита
318856с. гр. т. Генерал Николаево, общ. Генерал Николаево, Пловдивски окр.Закрита

Справката е генерирана на 12.08.2022

2022 © Национален статистически институт