Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Търсене на документ по:
Вид на документа
Текст (в кратко съдържание,
автор, № документ)
Година на влизане в сила
Година на обнародване

Брой намерени документи: 8
Дата на
влизане в сила
ДокументПълно
съдържание
на документа
131.12.1995 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
Население към 31. 12. 2995 г.

-
213.12.1995 Решение 497 на Министерския съвет от 13.12.1995 г.
Утвърждава структурата и съдържанието на ЕКАТТЕ в Република България.
(Отменено с Решение № 565 на Министерски съвет от 10.08.1999 г., обн., ДВ, бр. 73 от 1999 г.)

RTF file 53KB
321.11.1995 Решение 228 на Общинския съвет Петрич от 11.09.1995 г.
Общинският съвет - гр. Петрич, създава кметства: Драгуш, Волно, Крънджилица и Богородица.
Засегнати единици: 10

RTF file 3KB
429.07.1995 Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г.
Създават се районите в столичната община и градовете с население над 300 000 души (Пловдив и Варна).
Засегнати единици: 99

RTF file 72KB
518.07.1995 Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
Съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на закона всички махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села. Променя се условието за създаване на кметство - наличие на население над 100 души общо в населените места, образуващи кметството.
Засегнати единици: 10073

RTF file 83KB
604.07.1995 Указ 186 на Президента на Републиката от 21.06.1995 г.
Наименува се с. Сестрино (66322), община Петрич, Софийска област - Богородица.
Засегнати единици: 1

RTF file 5KB
704.04.1995 Указ 79 на Президента на Републиката от 21.03.1995 г.
Наименува се с. Морозово (49076), община Казанлък, Хасковска област - Горно Черковище.
Засегнати единици: 1

RTF file 5KB
804.04.1995 Указ 80 на Президента на Републиката от 21.03.1995 г.
Наименува се с. Градина (17467), община Полски Тръмбеш, Ловешка област - Стефан Стамболово.
Засегнати единици: 1

RTF file 5KB

Справката е генерирана на 27.10.2020

2020 © Национален статистически институт