Проверка за участие в тримесечни и годишни изследвания
за статистика на селското и горското стопанство


ЕИК: