5. Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. според възрастта на децата

Основна дейност Лице живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 0 до 6 годишна възраст Лице живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 7 до 17 годишна възраст Сам родител, чието най-малко дете е от 0 до 17 годишна възраст Лице живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 0 до 6 годишна възраст Лице живеещо в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 7 до 17 годишна възраст Сам родител, чието най-малко дете е от 0 до 17 годишна възраст
Средно на участващо лице - часове Относителен дял на участващите в дейността - %
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 11:23 11:29 11:36 100.0 100.0 100.0
Сън 08:31 08:23 08:27 100.0 100.0 100.0
Хранене 01:59 02:10 02:10 99.8 100.0 100.0
Други лични 00:53 00:55 00:59 98.1 99.1 98.6
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 07:15 07:31 06:46 48.4 59.2 53.3
Основна и допълнителна работа 07:16 07:37 07:03 47.7 57.5 50.3
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 01:49 01:42 01:40 1.3 0.4 1.0
 - учебни часове и лекции . . . 0.0 0.0 0.0
 - домашни занимания 01:49 01:08 01:40 1.3 0.2 1.0
Обучение във свободното време . 02:30 . 0.0 0.1 0.0
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 04:49 03:39 04:16 93.8 89.2 96.7
Приготвяне на храна 01:27 01:28 01:19 59.5 60.9 76.0
Измиване на чинии 00:41 00:41 00:43 50.2 51.0 74.8
Почистване на жилището 00:51 00:57 00:53 37.3 36.5 47.2
Пране 00:39 00:38 00:35 27.1 21.3 29.5
Гладене 00:38 00:36 00:34 9.2 10.5 11.7
Занаяти и производство на тъкани 01:09 01:30 00:48 0.7 2.7 1.8
Отглеждане на растения 02:15 02:18 01:24 6.9 10.5 4.5
Отглеждане на селскостопански животни 00:57 01:10 00:58 7.2 8.8 11.5
Грижи за домашните любимци 00:16 00:23 00:22 1.2 3.3 10.6
Разхождане на куче 00:32 00:54 01:00 0.3 2.2 7.8
Строителство и ремонти 01:37 01:22 00:27 7.3 10.3 7.3
Пазаруване и услуги 00:30 00:38 00:36 38.8 42.6 46.1
Физически грижи за децата и наглеждане 01:47 00:39 01:37 68.3 15.0 38.3
Учене, четене и игра с децата 01:16 00:56 01:11 54.1 18.1 33.7
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 01:16 02:07 00:40 2.8 5.9 2.0
Организационна работа . 00:30 . 0.0 0.1 0.0
Неформална помощ за друго домакинство 01:16 02:08 00:40 2.8 5.8 2.0
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 03:29 03:36 03:30 98.6 97.5 96.3
Дейности свързани с участие 01:20 01:23 00:34 1.2 1.6 1.6
Гостуване и празненства 02:08 02:05 01:19 5.8 6.1 11.1
Друг социален живот 00:53 00:57 00:54 48.6 43.5 48.8
Забавления и културни дейности 01:18 01:26 01:43 0.3 0.5 1.2
Ходене, търизъм 01:43 01:24 01:19 25.0 7.1 16.1
Спортове и дейности на открито 01:52 02:18 00:34 2.8 2.2 2.8
Компютърни и видео игри 00:52 01:18 00:34 2.8 1.9 1.4
Друг вид използване на компютри 01:02 01:02 00:49 17.1 13.5 14.0
Други хобита и игри 01:07 01:33 01:51 3.9 3.4 4.2
Четене на книги 00:54 01:12 01:06 7.1 5.4 13.0
Друг вид четене 00:43 00:40 00:40 11.5 15.5 9.2
Телевизия и видео 02:08 02:28 02:21 90.4 94.4 88.0
Слушане на радио и музика 00:42 01:04 00:20 2.9 2.2 1.4
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:14 01:16 01:27 82.9 89.3 84.6
Пътуване до/от работа 01:03 01:03 01:17 44.5 54.1 47.2
Пътуване свързано с обучение 00:45 00:42 . 1.2 0.5 0.0
За пазаруване и услуги 00:29 00:32 00:34 37.7 40.3 43.1
Свързано с грижи за децата 00:32 00:28 00:38 21.1 4.6 13.0
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:37 00:28 00:22 4.6 4.4 1.4