Жилищен фонд

 
Жилищни сгради
Жилищни сгради по вид, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 42.5KB
Жилищни сгради по материал, от който са построени, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 42KB
Жилищни сгради по периоди на построяване, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 33.5KB
Жилищни сгради по етажност, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 43KB
Жилища
Жилища по вид, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 42KB
Жилища по форма на собственост, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 40.5KB
Жилища по брой на стаите, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 40.5KB
Жилища според начина на обитаване, местонамиране и области към 1.02.2011 година
MS Excel документ 41KB
Обитавани жилища според наличие на тоалетна и баня и местонамиране към 1.02.2011 година
MS Excel документ 36.5KB
Обитавани жилища според наличие на водопровод и канализация и местонамиране към 1.02.2011 година
MS Excel документ 29.5KB
Обитавани жилища според наличие предмети с битово предназначение и местонамиране към 1.02.2011 година
MS Excel документ 32KB