За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Семейства

6. Семейства по области, местоживеене и брой на децата под 18 години
(Брой)
Области
Местоживеене
Семейства Семейства по брой на децата под 18 години
без деца
под 18 години
едно две три четири
и повече
Общо за страната 2 123 224 1 367 278 478 550 239 880 27 068 10 448
В градовете 1 537 777 966 832 378 055 172 346 15 473 5 071
В селата 585 447 400 446 100 495 67 534 11 595 5 377
Благоевград 95 086 60 244 20 035 13 449 1 044 314
В градовете 55 658 34 918 12 849 7 205 506 180
В селата 39 428 25 326 7 186 6 244 538 134
Бургас 122 256 75 274 28 925 15 714 1 684 659
В градовете 91 771 56 457 22 885 11 075 994 360
В селата 30 485 18 817 6 040 4 639 690 299
Варна 136 792 83 848 33 972 16 660 1 807 505
В градовете 113 136 68 726 29 688 13 452 1 027 243
В селата 23 656 15 122 4 284 3 208 780 262
Велико Търново 71 775 48 379 15 431 6 934 747 284
В градовете 49 600 32 409 11 908 4 841 339 103
В селата 22 175 15 970 3 523 2 093 408 181
Видин 28 728 19 852 5 654 2 683 384 155
В градовете 18 741 11 872 4 528 2 039 214 88
В селата 9 987 7 980 1 126 644 170 67
Враца 53 757 34 904 11 540 6 065 856 392
В градовете 32 540 20 031 8 249 3 791 333 136
В селата 21 217 14 873 3 291 2 274 523 256
Габрово 35 611 24 539 7 566 3 102 286 118
В градовете 29 444 19 679 6 833 2 670 192 70
В селата 6 167 4 860 733 432 94 48
Добрич 56 030 36 313 12 345 6 219 871 282
В градовете 39 143 25 053 9 409 4 209 379 93
В селата 16 887 11 260 2 936 2 010 492 189
Кърджали 46 034 29 293 9 923 6 208 468 142
В градовете 18 924 11 326 4 756 2 631 171 40
В селата 27 110 17 967 5 167 3 577 297 102
Кюстендил 40 171 27 408 8 259 4 087 277 140
В градовете 27 738 17 919 6 365 3 115 223 116
В селата 12 433 9 489 1 894 972 54 24
Ловеч 40 870 27 342 8 172 4 331 660 365
В градовете 25 966 16 748 5 904 2 799 341 174
В селата 14 904 10 594 2 268 1 532 319 191
Монтана 42 556 28 630 8 503 4 393 659 371
В градовете 27 969 17 853 6 514 3 116 331 155
В селата 14 587 10 777 1 989 1 277 328 216
Пазарджик 81 044 51 527 17 556 10 178 1 323 460
В градовете 50 532 31 772 11 729 6 041 723 267
В селата 30 512 19 755 5 827 4 137 600 193
Перник 39 690 26 884 8 723 3 688 294 101
В градовете 31 515 20 317 7 676 3 184 246 92
В селата 8 175 6 567 1 047 504 48 9
Плевен 78 139 52 516 15 827 7 897 1 214 685
В градовете 53 091 34 401 12 349 5 564 568 209
В селата 25 048 18 115 3 478 2 333 646 476
Пловдив 198 714 128 001 45 237 22 090 2 518 868
В градовете 147 527 93 108 36 085 16 361 1 550 423
В селата 51 187 34 893 9 152 5 729 968 445
Разград 36 982 23 378 8 354 4 665 422 163
В градовете 17 523 10 876 4 347 2 110 136 54
В селата 19 459 12 502 4 007 2 555 286 109
Русе 69 046 46 140 15 190 6 894 643 179
В градовете 52 944 34 215 12 739 5 487 410 93
В селата 16 102 11 925 2 451 1 407 233 86
Силистра 35 998 24 002 7 364 3 962 477 193
В градовете 16 220 10 847 3 668 1 568 110 27
В селата 19 778 13 155 3 696 2 394 367 166
Сливен 56 764 34 541 12 161 7 287 1 649 1 126
В градовете 38 171 22 829 9 044 4 952 837 509
В селата 18 593 11 712 3 117 2 335 812 617
Смолян 37 577 25 446 7 777 4 105 186 63
В градовете 20 328 12 979 4 829 2 364 110 46
В селата 17 249 12 467 2 948 1 741 76 17
София 72 061 46 704 15 061 8 777 1 100 419
В градовете 44 514 27 562 10 194 5 869 680 209
В селата 27 547 19 142 4 867 2 908 420 210
София (столица) 350 442 219 047 90 399 37 505 2 941 550
В градовете 332 949 208 070 86 248 35 364 2 751 516
В селата 17 493 10 977 4 151 2 141 190 34
Стара Загора 97 342 63 351 21 742 10 183 1 464 602
В градовете 69 270 43 831 17 225 7 257 713 244
В селата 28 072 19 520 4 517 2 926 751 358
Търговище 35 334 22 565 7 690 4 332 546 201
В градовете 19 280 11 909 4 815 2 316 181 59
В селата 16 054 10 656 2 875 2 016 365 142
Хасково 73 339 48 167 15 862 8 073 907 330
В градовете 53 224 33 472 12 877 6 091 586 198
В селата 20 115 14 695 2 985 1 982 321 132
Шумен 52 528 33 059 11 877 6 477 821 294
В градовете 32 882 20 408 8 212 3 844 328 90
В селата 19 646 12 651 3 665 2 633 493 204
Ямбол 38 558 25 924 7 405 3 922 820 487
В градовете 27 177 17 245 6 130 3 031 494 277
В селата 11 381 8 679 1 275 891 326 210