Семейства

5. Семейства с деца по местоживеене, вид на семейството, брой на членовете и брой на децата под 18 години
(Брой)
Местоживеене
Вид на семействата с деца
Семейства по брой на членовете
Семейства
с деца
Семейства по брой на децата под 18 години
без деца
под 18 години
едно две три четири пет шест и
повече
Общо за страната 1 309 229 553 283 478 550 239 880 27 068 6 538 2 455 1 455
Двучленни 239 476 157 273 82 203 x x x x x
Тричленни 653 206 299 603 330 377 23 226 x x x x
Четиричленни 367 789 92 375 61 485 210 429 3 500 x x x
Петчленни 36 203 3 678 4 019 5 366 22 180 960 x x
Шестчленни 7 788 288 376 672 1 093 5 050 309 x
Седемчленни 2 892 50 58 138 213 416 1 909 108
Осемчленни и повече 1 875 16 32 49 82 112 237 1 347
Семейство от двама съпрузи с неженени деца 996 446 365 335 383 745 215 272 23 278 5 470 2 100 1 246
Двучленни x x x x x x x x
Тричленни 589 685 270 626 319 059 x x x x x
Четиричленни 360 530 90 889 60 365 209 276 x x x x
Петчленни 34 530 3 517 3 883 5 175 21 955 x x x
Шестчленни 7 277 251 357 646 1 049 4 974 x x
Седемчленни 2 689 39 55 130 199 393 1 873 x
Осемчленни и повече 1 735 13 26 45 75 103 227 1 246
Един родител с неженени деца 312 783 187 948 94 805 24 608 3 790 1 068 355 209
Майка с неженени деца 251 325 147 598 78 260 20 692 3 283 968 323 201
Двучленни 191 524 123 386 68 138 x x x x x
Тричленни 51 465 22 818 9 087 19 560 x x x x
Четиричленни 6 081 1 216 897 938 3 030 x x x
Петчленни 1 491 137 113 163 197 881 x x
Шестчленни 457 30 17 22 38 63 287 x
Седемчленни 180 9 3 6 13 18 27 104
Осемчленни и повече 127 2 5 3 5 6 9 97
Баща с неженени деца 61 458 40 350 16 545 3 916 507 100 32 8
Двучленни 47 952 33 887 14 065 x x x x x
Тричленни 12 056 6 159 2 231 3 666 x x x x
Четиричленни 1 178 270 223 215 470 x x x
Петчленни 182 24 23 28 28 79 x x
Шестчленни 54 7 2 4 6 13 22  -
Седемчленни 23 2  - 2 1 5 9 4
Осемчленни и повече 13 1 1 1 2 3 1 4
В градовете 992 323 421 378 378 055 172 346 15 473 3 236 1 201 634
Двучленни 187 132 120 265 66 867 x x x x x
Тричленни 509 511 228 898 262 963 17 650 x x x x
Четиричленни 268 309 69 683 45 415 150 882 2 329 x x x
Петчленни 21 296 2 316 2 548 3 361 12 463 608 x x
Шестчленни 3 866 176 207 354 532 2 397 200  
Седемчленни 1 357 31 35 69 106 171 877 68
Осемчленни и повече 852 9 20 30 43 60 124 566
Семейство от двама съпрузи с неженени деца 749 280 277 364 301 185 153 738 12 955 2 566 969 503
Двучленни x x x x x x x x
Тричленни 460 139 206 255 253 884 x x x x x
Четиричленни 263 388 68 706 44 602 150 080 x x x x
Петчленни 20 221 2 217 2 456 3 232 12 316 x x x
Шестчленни 3 541 153 196 336 505 2 351 x x
Седемчленни 1 231 25 33 63 96 160 854 x
Осемчленни и повече 760 8 14 27 38 55 115 503
Един родител с неженени деца 243 043 144 014 76 870 18 608 2 518 670 232 131
Майка с неженени деца 199 394 114 916 65 053 16 199 2 270 613 214 129
Двучленни 152 705 95 926 56 779 x x x x x
Тричленни 40 967 18 079 7 503 15 385 x x x x
Четиричленни 4 264 799 678 681 2 106 x x x
Петчленни 964 87 76 111 127 563 x x
Шестчленни 297 19 10 16 25 37 190  -
Седемчленни 112 6 2 4 9 8 16 67
Осемчленни и повече 85  - 5 2 3 5 8 62
Баща с неженени деца 43 649 29 098 11 817 2 409 248 57 18 2
Двучленни 34 427 24 339 10 088 x x x x x
Тричленни 8 405 4 564 1 576 2 265 x x x x
Четиричленни 657 178 135 121 223 x x x
Петчленни 111 12 16 18 20 45 x x
Шестчленни 28 4 1 2 2 9 10  -
Седемчленни 14  -  - 2 1 3 7 1
Осемчленни и повече 7 1 1 1 2  - 1 1
В селата 316 906 131 905 100 495 67 534 11 595 3 302 1 254 821
Двучленни 52 344 37 008 15 336 x x x x x
Тричленни 143 695 70 705 67 414 5 576 x x x x
Четиричленни 99 480 22 692 16 070 59 547 1 171 x x x
Петчленни 14 907 1 362 1 471 2 005 9 717 352 x x
Шестчленни 3 922 112 169 318 561 2 653 109 x
Седемчленни 1 535 19 23 69 107 245 1 032 40
Осемчленни и повече 1 023 7 12 19 39 52 113 781
Семейство от двама съпрузи с неженени деца 247 166 87 971 82 560 61 534 10 323 2 904 1 131 743
Двучленни x x x x x x x x
Тричленни 129 546 64 371 65 175 x x x x x
Четиричленни 97 142 22 183 15 763 59 196 x x x x
Петчленни 14 309 1 300 1 427 1 943 9 639 x x x
Шестчленни 3 736 98 161 310 544 2 623 x x
Седемчленни 1 458 14 22 67 103 233 1 019 x
Осемчленни и повече 975 5 12 18 37 48 112 743
Един родител с неженени деца 69 740 43 934 17 935 6 000 1 272 398 123 78
Майка с неженени деца 51 931 32 682 13 207 4 493 1 013 355 109 72
Двучленни 38 819 27 460 11 359 x x x x x
Тричленни 10 498 4 739 1 584 4 175 x x x x
Четиричленни 1 817 417 219 257 924 x x x
Петчленни 527 50 37 52 70 318 x x
Шестчленни 160 11 7 6 13 26 97 x
Седемчленни 68 3 1 2 4 10 11 37
Осемчленни и повече 42 2  - 1 2 1 1 35
Баща с неженени деца 17 809 11 252 4 728 1 507 259 43 14 6
Двучленни 13 525 9 548 3 977 x x x x x
Тричленни 3 651 1 595 655 1 401 x x x x
Четиричленни 521 92 88 94 247 x x x
Петчленни 71 12 7 10 8 34 x x
Шестчленни 26 3 1 2 4 4 12 x
Седемчленни 9 2  -  -  - 2 2 3
Осемчленни и повече 6  -  -  -  - 3  - 3