За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Семейства

4. Семейства по местоживеене, вид и юридическо семейно положение на главата на семейството
(Брой)
Местоживеене
Вид на семейството
Общо Юридическо семейно положение на главата на семейството
неженен/
неомъжена
женен/
омъжена
вдовец/
вдовица
разведен/
разведена
Общо за страната 2 123 224 276 405 1 577 834 120 526 148 459
Семейство от двама съпрузи без деца 813 995 68 841 715 150 6 852 23 152
Съпрузи в брак 711 830 x 711 830 x x
Съпрузи в съжителство без брак 102 165 68 841 3 320 6 852 23 152
Семейство от двама съпрузи с неженени деца 996 446 150 601 816 003 2 705 27 137
Съпрузи в брак 808 718 x 808 718 x x
Съпрузи в съжителство без брак 187 728 150 601 7 285 2 705 27 137
Един родител с неженени деца 312 783 56 963 46 681 110 969 98 170
Майка с неженени деца 251 325 48 957 32 536 90 705 79 127
Баща с неженени деца 61 458 8 006 14 145 20 264 19 043
В градовете 1 537 777 194 841 1 134 553 83 408 124 975
Семейство от двама съпрузи без деца 545 454 53 525 470 237 4 041 17 651
Съпрузи в брак 468 221 x 468 221 x x
Съпрузи в съжителство без брак 77 233 53 525 2 016 4 041 17 651
Семейство от двама съпрузи с неженени деца 749 280 97 274 627 304 1 967 22 735
Съпрузи в брак 623 050 x 623 050 x x
Съпрузи в съжителство без брак 126 230 97 274 4 254 1 967 22 735
Един родител с неженени деца 243 043 44 042 37 012 77 400 84 589
Майка с неженени деца 199 394 38 720 26 795 63 533 70 346
Баща с неженени деца 43 649 5 322 10 217 13 867 14 243
В селата 585 447 81 564 443 281 37 118 23 484
Семейство от двама съпрузи без деца 268 541 15 316 244 913 2 811 5 501
Съпрузи в брак 243 609 x 243 609 x x
Съпрузи в съжителство без брак 24 932 15 316 1 304 2 811 5 501
Семейство от двама съпрузи с неженени деца 247 166 53 327 188 699 738 4 402
Съпрузи в брак 185 668 x 185 668 x x
Съпрузи в съжителство без брак 61 498 53 327 3 031 738 4 402
Един родител с неженени деца 69 740 12 921 9 669 33 569 13 581
Майка с неженени деца 51 931 10 237 5 741 27 172 8 781
Баща с неженени деца 17 809 2 684 3 928 6 397 4 800