Домакинства

2. Домакинства, лица в домакинствата и среден брой членове в едно домакинство по области и години на преброявания
(Брой)
Области 1992 2001 2011
домакин-
ства
лица в домакин-
ствата
среден брой членове в едно домакин-
ство
домакин-
ства
лица в домакин-
ствата
среден брой членове в едно домакин-
ство
домакин-
ства
лица в домакин-
ствата
среден брой членове в едно домакин-
ство
Общо за страната 2 964 577 8 418 624 2.8 2 921 887 7 848 395 2.7 3 005 589 7 296 459 2.4
Благоевград 110 257 349 670 3.2 113 402 338 665 3.0 119 916 321 529 2.7
Бургас 154 258 437 397 2.8 156 005 420 314 2.7 166 427 411 825 2.5
Варна 166 427 460 251 2.8 172 153 457 816 2.7 194 597 471 176 2.4
Велико Търново 116 570 315 294 2.7 113 447 290 084 2.6 114 143 255 955 2.2
Видин 54 468 150 614 2.8 50 097 128 743 2.6 43 701 99 753 2.3
Враца 95 398 267 855 2.8 90 397 240 055 2.7 77 077 184 557 2.4
Габрово 61 673 160 573 2.6 58 687 142 702 2.4 54 393 121 740 2.2
Добрич 77 953 231 375 3.0 75 977 213 509 2.8 73 557 187 690 2.6
Кърджали 60 255 211 800 3.5 52 085 161 993 3.1 54 185 151 861 2.8
Кюстендил 65 318 179 694 2.8 62 339 160 759 2.6 58 523 135 061 2.3
Ловеч 69 777 186 913 2.7 65 986 165 595 2.5 59 926 139 946 2.3
Монтана 74 097 206 037 2.8 70 518 179 686 2.5 61 968 146 084 2.4
Пазарджик 103 023 323 987 3.1 107 458 307 559 2.9 102 481 272 062 2.7
Перник 60 183 162 909 2.7 58 465 149 171 2.6 56 832 132 704 2.3
Плевен 117 773 343 218 2.9 113 171 307 701 2.7 110 896 266 800 2.4
Пловдив 248 375 730 938 2.9 254 281 710 728 2.8 265 631 676 984 2.5
Разград 53 330 165 166 3.1 52 158 150 453 2.9 47 090 123 992 2.6
Русе 101 890 285 699 2.8 98 926 262 826 2.7 98 279 233 632 2.4
Силистра 51 288 159 459 3.1 48 530 140 464 2.9 45 164 118 320 2.6
Сливен 76 792 232 761 3.0 76 269 215 908 2.8 73 605 194 876 2.6
Смолян 54 502 156 642 2.9 51 036 137 460 2.7 49 532 121 061 2.4
София 103 394 287 603 2.8 103 548 270 811 2.6 99 259 245 752 2.5
София (столица) 461 751 1 182 237 2.6 459 765 1 162 301 2.5 572 510 1 281 208 2.2
Стара Загора 138 654 394 929 2.8 135 496 366 032 2.7 135 461 328 663 2.4
Търговище 50 556 150 166 3.0 49 169 136 284 2.8 47 507 119 687 2.5
Хасково 98 133 291 945 3.0 99 352 274 525 2.8 96 195 244 332 2.5
Шумен 74 700 218 025 2.9 73 929 201 838 2.7 72 209 179 088 2.5
Ямбол 63 782 175 467 2.8 59 241 154 413 2.6 54 525 130 121 2.4