За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Централната преброителна комисия прие доклада приключване на Преброяване 2011


Централната преброителна комисия прие доклада приключване на Преброяване 201125 Ноември 2011 г.

На своето последно заседание, състояло се на 24 ноември 2011 г., Централната преброителна комисия прие доклада за приключване на Преброяването на населението и жилищния фонд и за основните резултати от него. Докладът се разработва в изпълнение на чл. 15 (2), т. 5 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд.
Заседанието се ръководеше от Председателя на Централната комисия по преброяването доц. д-р Мариана Коцева.
Доц. Коцева подчерта значението на активната работа и сътрудничеството на всички органи на преброяването. Централна комисия по преброяването извърши огромна по обем и значение работа на всички етапи, през които премина това най-голямо по обхват и съдържание статистическо изследване. На своите заседания ЦКП разгледа инструментариума на преброяването и необходимите промени в него на основата на резултатите от пробното преброяване през м. септември 2010 г., обсъди резултатите по отделните етапи на преброяването.
Статистическата комисия на ООН посвещава следващата си сесия през февруари 2012 г. именно на цикъла преброявания 2010-2011 г., и там България ще представи пленарен доклад с акцент върху електронното преброяване.
Докладът за проведените дейности по подготовката и провеждането на Преброяване 2011 беше представен от г-жа Финка Денкова – директор на дирекция „Демографска и социална статистика“. При използване на данните от Преброяване 2011 се разработват проектите за национални стратегически документи като стратегия за демографско развитие, национална стратегия за интегриране на ромите, национална концепция за насърчаване на активен живот на възрастните хора в България и други.
Членовете на Централната преброителна комисия изразиха подкрепа за отчетния доклад, като оцениха Преброяване 2011 като успешно организирано и проведено изследване. Висока оценка беше дадена на иновационните подходи при провеждане на електронното преброяване, който доведоха до изключителния успех и резултатност на електронното преброяване.
До края на годината предстои докладът да бъде внесен в Министерски съвет за утвърждаване.

назад

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване
 Пробно преброяване 2010
ЕС преброяване 2011
Преброяване 2001 - резултати