За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


НСИ представи резултатите от Преброяване 2011 на заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси


НСИ представи резултатите от Преброяване 2011 на заседание на  Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси08 Ноември 2011 г.

Председателят на НСИ - доц. д-р Мариана Коцева представи резултатите от Преброяване 2011 на заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, което се проведе на 04.11.2011 в сградата на Министерски съвет.
Основните акценти в презентацията бяха:
- Организация и провеждане на преброяването
- Прилагане на принципите и препоръките на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци
- Етно-демографска структура на населението по данни от Преброяване 2011
- Значение и използване на резултатите от Преброяване 2011

На заседанието беше акцентирано, че Преброяване 2011 беше успешно в резултат на:
• Създадената атмосфера на доброжелателност и на желание за сътрудничество и партньорство сред гражданите;
• Прозрачността и публичността на целия процес на подготовка, организация и провеждане на Преброяването;
• Гаранциите за запазване на сигурността на данните на лицата, отличителните служебни карти на преброителите;
• Съдействието и активното участие на всички органи на преброяването;
• Мащабната разяснителна кампания и широкото и подробно отразяване от страна на медиите на всеки етап и дейност от Преброяване 2011 г.
• Партньорство и добре координирани действия между всички централни и местни администрации, неправителствените организации, академичната общност, медиите и всички български граждани.

Всички данни от Преброяване 2011 са достъпни на сайта на НСИ: www.nsi.bg/census2011


Неразпознат 2.17MB Презентация "Преброяване на населението и жилищния фонд, 1-28 февруари 2011"

назад

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване
 Пробно преброяване 2010
ЕС преброяване 2011
Преброяване 2001 - резултати