17-то преброяване на населението в България приключи


17-то преброяване на населението в България приключи01 Март 2011 г.

В 20 ч. на 28 февруари 2011 г. приключи успешно 17-то Преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се проведе в периода от 1 до 28 февруари 2011 година.
В 130-годишната демографска история на България досега са извършени 16 преброявания на населението, като първото е било през декември 1880 г в Княжество България. През 2001 г. за първи път преброяването се провежда в съответствие с препоръките на Евростат, а сега, през 2011 г., България се преброи за първи път като страна-членка на Европейския съюз. Така данните ще бъдат съпоставими с тези от другите европейски страни и стават част от информацията за Европа и за света като цяло.
Преброяване 2011 протече на два етапа – електронно (1-9 февруари 2011 г.) и традиционно (10-28 февруари 2011 г.).
Като метод за това статистическо изследване за първи път в България се използва преброяване чрез интернет. Електронното преброяване беше прието с огромен интерес и протече при изключително висока активност. Общият брой на преброените по интернет е 3 100 023 души, което представлява 41.2% от записаното в регистрите население, а за София – близо 70 %. От преброените по интернет 91 % живеят в градовете, а 9 % са в селата.
Традиционното преброяване се проведе с помощта на 55 000 преброители и контрольори, с пълното съдействие на централната и местната администрация, медиите и всички граждани в страната.
Предстои въвеждане на информацията от хартиените анкетни карти и въвеждането на данните в Информационна система „Преброяване”.
В началото на април ще бъдат обявени първите данни от Преброяване 2011 – за броя на населението, жилищата и сградите по населени места. Предвидено е след това в рамките на 2 месеца да се въведат абсолютно всички данни от преброяването. През юни информацията ще бъде обработена и обобщена, и резултатите ще бъдат оповестени в началото на юли.
Националният статистически институт благодари на всички граждани на страната, които участваха в Преброяване 2011 и съдействаха за успешното му протичане.

назад

Преброяване 2011 население
Електронно преброяване