Статистически годишник 1979 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1979 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Статистическият годишник съдържа преглед по окръзи: население, труд, промишленост, селско стопанство, капитални вложения и строителство, транспорт и съобщения, технически прогрес, вътрешна търговия, просвета, култура, здравеопазване и комунално-битово стопанство. Изданието съдържа и международен преглед по страни с данни за територия и население, промишлено производство, селско стопанство, транспорт, вътрешна търговия, външна търговия, просвета, култура и здравеопазване.

Публикацията е на български език и се състои от 730 страници.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1979 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“

Статистически годишник 1978 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1978 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Статистическият годишник съдържа преглед по окръзи: население, труд, промишленост, селско стопанство, капитални вложения и строителство, транспорт и съобщения, технически прогрес, вътрешна търговия, просвета, култура, здравеопазване и комунално-битово стопанство. Изданието съдържа и международен преглед по страни с данни за територия и население, промишлено производство, селско стопанство, транспорт, вътрешна търговия, външна търговия, просвета, култура и здравеопазване. Годишникът съдържа и азбучен показалец.

Публикацията е на български език и се състои от 713 страници.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1978 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“

Share Page on Facebook

Статистически годишник 1977 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1977 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXII раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Статистическият годишник съдържа преглед по окръзи: население, труд, промишленост, селско стопанство, капитални вложения и строителство, транспорт и съобщения, технически прогрес, вътрешна търговия, просвета, култура, здравеопазване и комунално-битово стопанство. Изданието съдържа и международен преглед по страни с данни за територия и население, промишлено производство, селско стопанство, транспорт, вътрешна търговия, външна търговия, просвета, култура и здравеопазване. Годишникът съдържа и азбучен показалец.

Публикацията е на български език и се състои от 706 страници.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1977 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“