ПРЕБРОЯВАНЕ 1946 В ДИГИТАЛЕН ФОРМАТ

Дигиталната библиотека на НСИ публикува колекцията „Преброяване 1946“. На потребителите на статистическа информация е предоставен безплатен онлайн достъп до 394 дигитални страници.

На 31 декември 1946 г. се провежда десетото поред преброяване на населението в България. Целта е да се установи броят на населението и да се проследят настъпилите изменения в обществото след края на Втората световна война предвид предстоящите икономически и социални промени. Извършва се на принципа на самопреброяването. Регистриран е броят на населението, разпределено по възраст, семейно положение, вяра, народност, образование, икономическа активност и занятие.

Броят на първоначалните училища през учебната 1890/1891 година

През учебната 1890/1891 година броят на първоначалните училища е 4 193. Женските училища са 116, мъжките  – 1 009, а смесените – 3 068. В тях са се обучавали 269 314 ученици от I – IV отделение. Един учител е преподавал средно на 45 ученици.


Територията на България през 1889 година

През 1889 г. територията на България е с площ 95 704.5 кв. км, разпределена в следните категории:

  • необработваемите земи представляват 50.86% от цялата територия на страната
  • горите и заблатените местности са 19.50%
  • земите, които служат за различни земеделски цели, са 29.64%. За такива цели са били определяни земите, които могат да се засяват, да са пасбища и на които могат да се отглеждат лозя.