Сезонност при сключване на бракове за периода 1888 – 1893 г.

Статистическите данни за периода 1888 – 1893 г. показват сезонност при сключване на бракове, най-вече сред селското население. Най- голям е броят на женитбите през зимата -15 936 и най-малък през лятото – 2 539. (През зимата са се сключвали 8 пъти повече бракове)