Територията на България през 1889 година

През 1889 г. територията на България е с площ 95 704.5 кв. км, разпределена в следните категории:

  • необработваемите земи представляват 50.86% от цялата територия на страната
  • горите и заблатените местности са 19.50%
  • земите, които служат за различни земеделски цели, са 29.64%. За такива цели са били определяни земите, които могат да се засяват, да са пасбища и на които могат да се отглеждат лозя.