Първата номенклатура на професиите

Първата „Номенклатура на професиите” е съставена от френския статистик Жак Бертийон с цел съпоставимост в световен мащаб. Дефинирани са 499 професии. Номенклатурата е приета и препоръчана за употреба от Международния статистически институт на сесията му в Чикаго през септември 1893 година.