Две дигитални колекции в интернет

Преброяване на населението на 1 януари 1893 година
Преброяване на населението на 1 януари 1893 година

Библиотеката на Националния статистически институт публикува дигиталните колекции „Преброяване на населението на 1 януари 1888 година” и „Преброяване на населението на 1 януари 1893 година”.

Потребителите на статистическа информация имат безплатен онлайн достъп до почти 10 000 дигитални страници статистически данни за населението по пол, възраст, семейно положение, родно място, местожителство, матерен език, грамотност, народност, населени места, административни райони и др.
Двете преброявания, извършени след Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1 януари 1888 г. и 1 януари 1893 г.), са изключително ценни не само за времето си, но и от историческа гледна точка.
Обект на изучаване е населението в широк спектър от демографски показатели, а от 1893 г. – и жилищният фонд. Тези начални опити на младата българска държава в осъществяването на статистическите изучавания допринасят извънредно много за организацията на статистическата дейност, квалификацията на кадрите и създаването на навици сред населението да бъде обект на статистически изследвания. В преброяванията участват целият административен апарат на държавата и интелигенцията. До края на XIX век преброяванията са извършени по силата на княжески укази и са считани за общонационални мероприятия с извънредно голямо значение.