ОН-ЛАЙН ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЯ СПИСАНИЕ СТАТИСТИКА

Библиотеката на НСИ публикува  в Интернет пълните текстове на сп. Статистика. Дигиталната колекция съдържа над 250 бр. от списанието от възникването му през 1929 г. до наши дни.

Новата услуга предоставя на потребителите уникалната възможност за безплатен он-лайн достъп до 22 651 дигитални страници на списанието. Представени са научни статии, методологически разработки и анализи на български и чуждестранни автори в областта на статистическата теория и практика. Списанието е на български език и има резюмета на статиите на френски, руски и английски език