ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЯ „СТАТИСТИЧЕСКИ ГОДИШНИК”

Дигиталната библиотека на Националния статистически институт на България обогати фонда си с колекция „Статистически годишник”

Библиотеката на Националния статистически институт публикува пълните текстове на дигитална колекция „Статистически годишник на България” за периода 1909 – 2005 г., състояща се от над 80 издания. Публикациите са двуезични – до 1948 година на български и френски език, а от 1993 година – на български и английски език.

Дигиталната библиотека на НСИ е създадена през 2007 година. Дигиталният фонд непрекъснато нараства и към настоящия момент разполага с информационен масив от над 600 000 дигитални страници на българската статистика от 1881 г. до наши дни. Потребителите имат он-лайн достъп до следните колекции: „Статистика на изборите за народни представители”, „Здравеопазване”, „Криминална статистика, „Демографска статистика”, „Статистически справочник на Република България” за периода 1997-2007 г, „Култура”, „Книгоиздаване и печат”, „Социално-икономическо развитие на Република България”.

Предстои публикуването на най-голямата серия статистически издания – „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България”

НСИ разполага с дигитален център, който притежава комплексна технология за управление на дигитални бази данни – сканиране, дигитално реставриране, обработка и он-лайн разпространение.

Достъпът на потребителите на статистическа информация до дигитализираните издания на Българската статистика от създаването й до наши дни чрез Интернет е безплатен.