Тема "Икономика"

Основни макроикономически показатели 2010

Основни макроикономически показатели 2010
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронна публикация "Основни макроикономически показатели 2010" (на български и английски език).

Енергийни баланси 2010

Енергийни баланси 2010
Годишната електронна публикация на Националния статистически институт “Eнергийни баланси 2010” е на разположение на потребителите на статистическа информация.
Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2005 - 2010 година.
Публикацията представя подробна информация за:

Страници