Публикации

понеделник, 11 декември 2006 - 11:07
Статистически сборник на област Смолян - 2005
Националният статистически институт предоставя на вниманието на потребителите на статистическа информация публикацията "Статистически сборник на област Смолян - 2005". В нея е представена актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на областта и включените в нея общини през периода 2000 -2004 г.
понеделник, 6 ноември 2006 - 13:49
Каталог 2007
Националният статистически институт има удоволствието да представи на вниманието на своите потребители новия "Каталог на статистическите издания - 2007".
понеделник, 5 юни 2006 - 00:00
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Враца, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация "Статистически сборник Враца 2005".
Източници на информацията са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
четвъртък, 27 април 2006 - 16:15
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация следните регионални издания на Териториално статистическо бюро - Русе:
 
понеделник, 20 март 2006 - 15:07
Сливенска област в числа 2004
вторник, 24 януари 2006 - 00:00
България: предизвикателствата на бедността
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата публикация на български и на английски език "България: предизвикателствата на бедността", която е резултат от проведеното през 2003 г. от НСИ и МТСП със съдействието на Световната банка Многоцелево наблюдение на домакинствата в България. Основната цел на наблюдението беше да се получи разностранна, актуална и многоаспектна информация за условията на живот и за бедността в страната.
С изследването на бедността се преследват няколко цели.

Страници