Публикации

петък, 7 януари 2005 - 14:38
Териториално статистическо бюро - гр. Ловеч, предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация регионалното електронно издание "Ловеч - 2004".
Публикацията съдържа данни за демографското, икономическото и социалното развитие на Ловешка област за периода 1998 - 2002 г. Данните са агрегирани на ниво област, община, по икономически сектори и отраслови групировки и по форма на собственост.
понеделник, 28 юни 2004 - 14:36
Статистически сборник на област Благоевград 2002
Публикуваните данни са за област Благоевград, която след последното административно-териториално деление на страната към 5.01.1999 г. включва общините: Банско, Белица, Благоевгрaд, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
понеделник, 17 май 2004 - 14:12
Статистически сборник на област Сливен 1996 - 2001
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация регионалното печатно издание "Статистически сборник на област Сливен 1996 - 2001", което предстои да излeзe и на технически носител - CD.
Публикацията съдържа актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Сливен за периода 1996 - 2001 година.
вторник, 13 януари 2004 - 00:00
Автори: Албена Данчева (Национален статистически институт, България)
Руи Еванджелиста (Национален статистически институт, Португалия)
Страници: 30
Забележка: Материалът е наличен само на английски език.

Резюме

сряда, 12 февруари 2003 - 00:00
Целта на настоящата публикация е да представи основните резултати от проведените изследвания на бизнесдемографията на малките и среднитe предприятия в България, да постави някои въпроси по методологията и интерпретацията на резултатите и да подчертаеполезността от последващи изучавания на едни и същи предприятия.

Страници