Публикации

понеделник, 5 юни 2006 - 00:00
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Враца, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация "Статистически сборник Враца 2005".
Източници на информацията са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
четвъртък, 27 април 2006 - 16:15
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация следните регионални издания на Териториално статистическо бюро - Русе:
 
понеделник, 20 март 2006 - 15:07
Сливенска област в числа 2004
вторник, 24 януари 2006 - 00:00
България: предизвикателствата на бедността
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата публикация на български и на английски език "България: предизвикателствата на бедността", която е резултат от проведеното през 2003 г. от НСИ и МТСП със съдействието на Световната банка Многоцелево наблюдение на домакинствата в България. Основната цел на наблюдението беше да се получи разностранна, актуална и многоаспектна информация за условията на живот и за бедността в страната.
С изследването на бедността се преследват няколко цели.
вторник, 14 юни 2005 - 15:44
Териториално старистическо бюро - гр. Кърджали, представя на вниманието на потребителите на статистическа информация новото си електронно издание "Статистически сборник, 1999 - 2003" на CD.
Изданието съдържа данни, характеризиращи демографското, икономическото и социалното развитие на област Кърджали за периода 1999 - 2003 г., а където е възможно - за периода 1999 - 2004 година.
петък, 1 април 2005 - 15:33
Статистически сборник област София - 2004
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новото си издание "Статистически сборник oбласт София - 2004".
Сборникът съдържа данни за демографското, икономическото и социалното развитие на областта. В основната си част данните се отнасят за периода 1999 - 2003 г.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
вторник, 25 януари 2005 - 13:44
Статистически сборник на област Пловдив 1998-2002
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Пловдив, предлагат на потребителите на статистическа информация регионалната публикация "Статистически сборник на област Пловдив 1998 - 2002" - печатно и електронно издание. Изданието е предназначено за всички, които проявяват интерес към демографското, социалното и икономическото развитие на региона през периода от 1998 до 2002 година.
Публикацията е оформена в две части.

Страници