Публикации

понеделник, 30 юни 2008 - 00:00
Районите и областите в България 2002 - 2006
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба публикацията "Районите и областите в Република България 2002 - 2006".
петък, 27 юни 2008 - 13:49
Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.
сряда, 21 май 2008 - 16:43
Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба публикацията "Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)". Изданието е българска версия на Европейската номенклатура на промишлената продукция (PRODPROM List 2008) и е задължителна за използване при изследването на промишлената продукция. Номенклатурата влиза в сила от 1 януари 2008 година.
Публикацията съдържа:
- Заповед на председателя на Националния статистически институт
сряда, 30 януари 2008 - 13:55
Класификация на икономическите дейности 2008 (КИД - 2008)
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба електронната публикация "Класификация на икономическите дейности 2008", утвърдена с краткото наименование КИД-2008, а за международно използване - NACE.BG-2008.
КИД-2008 е българската версия на общия за държавите - членки на ЕС, ревизиран класификационен стандарт NACE, Rev. 2.
вторник, 22 януари 2008 - 12:06
Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба печатната публикация "Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година".
В публикацията са представени основните резултати от проведеното през 2006 г. анкетно изследване на организираното от предприятията през 2005 г. професионално обучение (първоначално и продължаващо) за заетите в тях лица.
Публикацията включва четири части:
понеделник, 14 януари 2008 - 14:30
Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба електронната версия на публикацията "Класификация на областите на образование и обучение 2008" (КОО 2008). Тя има за цел да класифицира образователните програми по области на образование и обучение.
сряда, 24 октомври 2007 - 13:49
Каталог 2008
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители новия "Каталог на статистическите издания - 2008".

Страници