Публикации

вторник, 7 април 2009 - 11:32
Структура на заплатите 2006
вторник, 24 февруари 2009 - 16:34
Публикацията съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2003 -2007 година.
Публикацията представя подробна информация за:
• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
• общия енергиен баланс;
• производството на първична енергия;
• брутното вътрешно потребление на енергия;
сряда, 11 февруари 2009 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 3/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
четвъртък, 29 януари 2009 - 15:40
Статистически известия, бр. 12/2008 г.
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба брой 12 за 2008 г. на "Статистически известия". Месечното издание е разработено във връзка с препоръките на Евростат за подобряване на информационната дейност и за предоставяне на информация по краткосрочни икономически показатели, както и с цел да отговори на изискването информацията да достига до потребителите във възможно най-кратък срок.
понеделник, 19 януари 2009 - 10:46
Здравеопазване 2008
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната публикация "Здравеопазване 2008", която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по здравна информация към Министерството на здравеопазването.
Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
понеделник, 8 декември 2008 - 13:39
Основни макроикономически показатели 2007
вторник, 2 декември 2008 - 14:26
Класификацията е национална версия на Стандартната международна търговска класификация, Ревизия 4 (SITC, Rev. 4), разработена от Статистическата служба на ООН. Стандартната външнотърговска класификация се използва за целите на външнотърговската статистика.
Изданието включва въведение, структура и кодова таблица на преход, съдържаща се в структурата на класификацията към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (HS).
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на eлектронен носител (CD).
сряда, 12 ноември 2008 - 16:55
Население и демографски процеси 2007
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че излезе от печат годишната публикация “Население и демографски процеси 2007”.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
петък, 7 ноември 2008 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 2/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
вторник, 28 октомври 2008 - 12:02
Каталог 2009
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители "Каталог на статистическите издания - 2009".

Страници