Публикации

петък, 31 юли 2009 - 00:00
Местни органи на управление в Република България 2009
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Местни органи на управление в Република България 2009". Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа резултатите от изчерпателното наблюдение на НСИ на органите на местното управление в Република България към 31.03.2009 година. Включена е информация за избраните общински съветници и заетите лица по щата в областните и общинските администрации, работещи в общините и кметствата.
петък, 31 юли 2009 - 00:00
Жилищен фонд 2008
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е на разположение новата електронна публикация "Жилищен фонд 2008".
Публикацията съдържа информация за жилищните сгради и жилищата в страната към 31.12.2008 година. Данните са получени на основата на резултатите от преброяването на жилищния фонд към 1.03.2001 г., като са добавени данните за новопостроения жилищен фонд и са извадени данните за разрушения жилищен фонд в периода 1.03.2001 - 31.12.2008 година.
сряда, 24 юни 2009 - 19:13
България 2009
сряда, 24 юни 2009 - 16:38
129 години българска статистика
По случай 129-годишнината от създаването на официалната статистическа институция в България Националният статистически институт издаде рекламната брошура “129 години българска статистика”.
 
Брошурата съдържа:
• Обръщение на Председателя на Националния статистически институт.
• Кратък исторически преглед с годините, отбелязващи важни събития за българската статистика.
• Основни нормативни и програмни документи, очертаващи настоящето и бъдещето на Националната статистическа система.
вторник, 2 юни 2009 - 00:00
Наблюдение на работната сила
сряда, 13 май 2009 - 11:50
Статистически годишник 2008
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
петък, 8 май 2009 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 4/2008 на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
петък, 24 април 2009 - 00:00
Списание "Статистика", бр. 3/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 3 за 2008 г. на списание "Статистика", в който са включени следните статии:
Едно достатъчно условие за еднозначни решения на факторни промени на стойностни (абсолютни) величини – автор дин Емил Христов, старши научен сътрудник.
вторник, 14 април 2009 - 00:00
Списание "Статистика", бр. 2/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 2 за 2008 г. на списание "Статистика". В него са включени следните статии:
Динамика на човешката бедност в Република България – автор д-р Станка Жекова, главен асистент в катедра “Статистика” на Икономическия университет – гр. Варна.

Страници