Публикации

петък, 11 декември 2009 - 14:00
Статистика на социалната защита за периода 2000 - 2007 година
Излезе от печат електронната публикация на Националния статистически институт „Статистика на социалната защита за периода 2000 - 2007 година”, която съдържа информация за приходите и разходите по схеми за социална защита и данни за изплатените обезщетения и помощи по функции на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS).
вторник, 8 декември 2009 - 10:02
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - гр. Ловеч, предлагат на потребителите на статистическа информация електронното издание "Статистически сборник за Ловешка област 2009".
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на Ловешка област и осемте общини в областта за периода 2003 - 2007 година.
петък, 4 декември 2009 - 17:04
Статистически справочник 2009 (на английски език)
Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
сряда, 2 декември 2009 - 14:54
Основни макроикономически показатели 2008
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "Основни макроикономически показатели 2008" (на български и английски език).
вторник, 24 ноември 2009 - 13:22
Каталог 2010
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители "Каталог на статистическите издания 2010".
вторник, 24 ноември 2009 - 00:00
Статистически сборник на Софийска област 2008
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - област София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Статистически сборник - Софийска област 2008” (на CD).
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на Софийска област за периода 2004 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
вторник, 24 ноември 2009 - 00:00
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - гр. Плевен, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Статистически сборник на област Плевен 2009" на (CD).
В изданието е публикувана статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Плевен за периода 2006 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
Данните са агрегирани на ниво област и община по икономически дейности и форми на собственост.
понеделник, 9 ноември 2009 - 14:06
София в числа 2009
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро – София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация „София в числа 2009”. Изданието е продължение на периодичните публикации „София в числа” на Териториално статистическо бюро – София.
четвъртък, 29 октомври 2009 - 14:18
Основни краткосрочни показатели, бр. 2/2009 г.
Излезе от печат брой 2/2009 г. на тримесечната двуезична публикация “Основни краткосрочни показатели” (на български и английски език) - печатнa и електронна версия на CD.
Публикацията съдържа актуална информация за състоянието и развитието на материалната сфера по отрасли - индустрия, строителство, търговия, транспорт и други услуги, а също и данни за туризма, пазара на труда и инвестициите, за второто тримесечие на 2009 година.
четвъртък, 29 октомври 2009 - 14:15
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Перник, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Статистически сборник на област Перник 2009” (на CD).
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Перник за периода 2004 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.

Страници