Публикации

петък, 25 септември 2015 - 15:46
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2014.
сряда, 26 август 2015 - 16:38
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2015.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2010/2011 - 2014/2015 учебна година.

сряда, 26 август 2015 - 10:50
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители Каталог на статистическите издания 2016.
четвъртък, 20 август 2015 - 09:14

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2015 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

сряда, 22 юли 2015 - 16:50
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2014.
сряда, 22 юли 2015 - 16:50
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2014, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
 
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2014 г., разпределени по:
- области и общини
понеделник, 20 юли 2015 - 17:11
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2003 - 2014 година.
четвъртък, 16 юли 2015 - 12:03
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация Население и демографски процеси в област Русе през 2014 година (на български език).

Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2014 г. и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.

сряда, 8 юли 2015 - 12:23
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация  Заетост и безработица - годишни данни 2014.
Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
Изданието съдържа:

Страници