Аз в Европейския съюз


Лого на Аз в Европейския съюз

Знаете ли, че:

  • средната възраст на жените при раждане на първо дете е най-ниска в България - 27.1 години;
  • най-много хора отдават жилища под наем в Германия - 47.5% от населението (при 29.9% в ЕС);
  • най-висок дял на лицата на възраст 65 - 74 години, които използват интернет банкиране (71%), е регистриран в Дания (при  22% в ЕС);
  • най-нисък е делът на извънбрачните раждания в Гърция (7%).

Тези и други интересни факти можете да научите от най-новите информационни продукти и услуги на Евростат:

1. Публикацията „Хората в ЕС: кои сме ние и как живеем?“ представя подробна картина за населението, домакинствата, семействата и жилищата в държавите - членки на ЕС, и страните от ЕАСТ според резултатите от проведеното Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 и официалната социална статистика от базите с данни на Евростат.

Изданието обхваща редица теми, свързани с демографската ситуация, бюджета на домакинствата, семейните структури, географската мобилност и застаряването на населението в ЕС и държавите членки. В заключение „Хората в ЕС: кои сме ние и как живеем?“ обръща поглед към демографските и социалните предизвикателства пред ЕС през следващите години.

Публикацията „Хората в ЕС: кои сме ние и как живеем?“ може да се намери:

2. Инфографиката „Аз в ЕС” представя по оригинален и разбираем начин интересни статистически данни за населението по възрастови групи, националност и пол. Интерактивната графика е достъпна на английски, френски и немски език. Данните са структурирани в три тематични области - Моят живот, Моите условия на живот и Моята работа. Потребителски ориентираният интерфейс предоставя възможност чрез отговори на въпроси да правите сравнения по някои аспекти от Вашия живот с гражданите на останалите държави - членки на ЕС. Отделено е внимание на актуални проблеми като замърсяването, шумовото натоварване, престъпността и други вредни фактори на заобикалящата среда.  

Инфографиката „Аз в ЕС“ е достъпна на: