Проекти

сряда, 20 януари 2016 - 10:30
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Изследване на информационното общество през 2016 година” в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 06163.2015.001-2015.568, който включва провеждането на две наблюдения - „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и е-търговия в предприятията”.
 
четвъртък, 14 януари 2016 - 10:40
НСИ започна работа по проект на тема „Свързване на микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики” в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 03121.2015.001-2015.190.
 
Основните цели на проекта са:
  • Развитие и разширяване на връзките между микроданни от структурната бизнес статистика с други бизнес статистики;
вторник, 12 януари 2016 - 10:05
Националният статистически институт стартира работата по проект „ESS.VIP ESBRs 2015 - Внедряване на оперативно съвместими бизнес регистри” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2015.002-2015.505.

Евростат и партньорите от Европейската статистическа система (ЕСС) работят по развитието на националните статистически бизнес регистри в обхвата на ESS VIP проект „Европейска система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)”.

петък, 8 януари 2016 - 18:05
На 8 януари 2016 г. в Националния статистически институт се проведе заключителен семинар по проект, разработен по Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08143.2013.004-2013.439, на тема „Обвързване на статистически и геопространствени данни - Статистика на здравеопазването“. На семинара бяха представени целите и резултатите от извършените дейности и бяха дискутирани необходимостта от детайлна геопространствена информация за управление и анализи в здравеопазването и сътрудничеството между институциите.

Основните цели на проекта са:

Страници