Проекти

вторник, 30 август 2016 - 17:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2016.001-2016.300.
вторник, 30 август 2016 - 11:32

В рамките на ESSnet проект за Big Data „Пилотни проекти за Big Data - I” Националният статистически институт започва работа по „извличане“ (web-scraping) на публична информация от уеб-сайтовете на българските фирми, които извършват електронна търговия и присъстват активно в социалните медии.

вторник, 2 август 2016 - 14:45
През август 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по проект „Установяване на процеса на производството на новия показател „индекс на производството в услугите“ - внедряване в краткосрочната бизнес статистика (КБС)” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06131.2016.001-2016.218.
 
Планираните дейности, които ще бъдат изпълнени, за постигане на крайните цели по този проект са:
понеделник, 4 юли 2016 - 14:07
Националният статистически институт е домакин на трето посещение с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е в областта на статистиката на туризма и е с продължителност 5 дни (4 - 8 юли 2016 година). Мисията е на тема „Най-добри международни практики и подобрение на статистиката на туризма“.
вторник, 28 юни 2016 - 11:15
В периода 27 юни - 1 юли 2016 г. Националният статистически институт е домакин на втората среща с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“.
понеделник, 6 юни 2016 - 15:20
В рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“, по който Националният статистически институт е младши партньор от държава - членка на ЕС, се провежда първото посещение с цел обучение на служители от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан.
четвъртък, 2 юни 2016 - 14:29
През юни 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на жилища - най-малко с тримесечна периодичност“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 04151.2015.004-2015.620.
 
В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:
  • Използване на сканирани данни за регистриране на цените на битовата електроника и/или на дрехи и обувки;
сряда, 11 май 2016 - 16:46
През май 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по ESSnet проект за Big Data: „Пилотни проекти за Big Data - I” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11104.2015.007-2016.085.
сряда, 20 април 2016 - 17:04
Днес на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бе представен проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца (декември 2015 - май 2017 г.) и е на стойност 750 979 лева.

сряда, 2 март 2016 - 15:20
Националният статистически институт започна работа по проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца (декември 2015 - май 2017 г.) и общата му стойност е 750 979 лева.

Страници