Новини

петък, 26 октомври 2018 - 08:35
В периода 23 - 25 октомври 2018 г. Националният статистически институт за първи път е домакин на посещение с цел обучение в рамките на програма MEDSTAT, финансирана от Европейския съюз. Посещението беше организирано съвместно с френската международна агенция за техническо сътрудничество Expertise France.
вторник, 23 октомври 2018 - 10:00
Международният конкурс за статистически плакат 2018 - 2019 се провежда в рамките на проект за международна статистическа грамотност и е организиран от Международната асоциация за статистическо образование - образователната секция на Международния статистически институт. В България състезанието се провежда от Националния статистически институт.
петък, 19 октомври 2018 - 12:00
Вкъщи, на работа, на училище...

Дигиталната публикация представя актуални статистически данни за жените и мъжете в Европа

По случай Европейския ден на статистиката - 20 октомври, който тази година се отбелязва под мотото „Статистиката днес, за по-добро бъдеще“, НСИ представя актуализираната дигитална публикация Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет 2018.

сряда, 17 октомври 2018 - 09:40
Уважаеми ученици и учители,

Започна регистрацията за участие във втората Европейска олимпиада по статистика за ученици, която ще се проведе от октомври 2018 до май 2019 година.

Инициативата е насочена към повишаване на статистическата култура на младите хора, към насърчаване на тяхната любознателност и интерес към статистиката и нейната роля в живота на обществото.

вторник, 9 октомври 2018 - 16:15
През 2018 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“ (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна).
вторник, 9 октомври 2018 - 15:30
В периода 10 - 12 октомври 2018 г. в Букурещ, Румъния, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 104-тата годишна Конференция на генералните директори на националните статистически институти (DGINS) и в 38-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС).
понеделник, 8 октомври 2018 - 13:10
От септември 2017 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Модернизация на хармонизираното Европейско изследване на бюджета на времето”, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07141.2017.001-2017.354.

Основните цели на проекта са да се тества използването на електронни устройства за целите на бюджета на времето, както и на олекотен дневник за използване на времето.

понеделник, 1 октомври 2018 - 11:50
През октомври 2018 г. Националният статистически институт стартира работата по проект „Показатели за недвижимите имоти“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 801939-2017/BG/REI.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на цел „Разработване на детайлни индекси на цените на жилищата (по-ниски нива от национално ниво)“.

Основната цел на проекта е включването на методологични подобрения, оптимизиране на събирането на данни и производствените процеси и въвеждане на нови източници на данни в областта на показателите за недвижимите имоти.

понеделник, 1 октомври 2018 - 11:50
През октомври 2018 г. Националният статистически институт стартира работата по проект „Статистика на цените“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 801941-2017/BG/PS.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:

 Адаптиране на методологията за подбор и изчисляване на ХИПЦ към предизвикателствата на цифровата икономика

понеделник, 1 октомври 2018 - 10:50
През октомври 2018 г. Националният статистически институт ще проведе пилотно изследване „Насилие срещу жените и мъжете“.

Изследването е в рамките на реализирането на проект „Тестване и провеждане на пилотно изследване за насилието, базирано на полов признак“ по споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07143.2017.001-2017.679 (РД-10-20/22.11.2017 г.).

Страници