Новини

петък, 29 март 2019 - 12:12
До 5 април  се удължава срокът, в който фирмите могат да подават годишните отчети за дейността си през 2018 година в Националния статистически институт. Решението бе взето след разговори с Националната агенция за приходите.

Подаването на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци вече е възможно без вписване на задължителния по закон входящ номер на подадения в НСИ Годишен отчет за дейността. Фирмите, подали данъчни декларации, са задължени да подадат и отчетите си в НСИ, като институтът ще изпраща номерата служебно на Националната агенция за приходите.

петък, 29 март 2019 - 10:00
От началото на април 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
четвъртък, 28 март 2019 - 14:25
След едночасово прекъсване днес сутринта информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ, през която се подават годишните отчети за дейността на фирмите отново е активна.  Системата работи от 2009 г. и чрез нея се отчитат годишно над 600 000 физически и юридически лица. Прекъсването е по технически причини, вследствие на генериран огромен зловреден трафик, който е филтриран. Този трафик е в допълнение на традиционната практика документите да се подават в последните няколко дни, което води до по-ниска производителност.
понеделник, 25 март 2019 - 15:50
Националният статистически институт започна сформирането на Централна комисия по преброяването (ЦКП). Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., ЦКП се сформира от представители на държавни институции, неправителствени организации, средствата за масова информация и академичната общност.

На сайта на НСИ вече е публикувана покана за участие на неправителствени организации или мрежи от организации в избор на техен представител за член на Централната комисия по преброяването.

петък, 22 март 2019 - 11:30
През март 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019”.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Методологията на изследването обхваща следните тематични области:

четвъртък, 21 март 2019 - 17:15
Световният ден на водата се отбелязва на 22 март от 1993 г. по инициатива на Организацията на обединените нации. Целта е да се подчертае значението на водата и необходимостта от нейното опазване. Тази година кампанията се провежда под мотото „Всеки е важен!“ и е насочена към правото на всички хора на достъп до този жизненоважен природен ресурс.

По случай Световния ден на водата НСИ Ви представя инфографиката „Статистика на водата в България“.

вторник, 12 март 2019 - 11:00
България е на 26-о място в света по отворени данни, показва глобалният индекс ODIN, който оценява официалната статистика на 178 държави в света.

Докладът, изготвен от Open Data Watch, бе официално публикуван по време на 50-ата среща на Статистическата комисия на ООН (СКООН), която се проведе в Ню Йорк. Според документа през 2018 година страната ни събира 65 точки при среден резултат за изследваните държави от 41.

петък, 1 март 2019 - 15:30
На 28.02.2019 г. в Националния статистически институт се проведе трета работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg - Danube Transnational Programme - ERDF).
петък, 1 март 2019 - 14:50
петък, 1 март 2019 - 10:00
Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и изпълнението на заложените цели ще са акцент в дискусията на ръководителите на статистическите служби от държавите - членки на ООН. Срещата ще се състои в Ню Йорк от 5 до 8 март т.г.  Статистическата комисия на ООН (СКООН) ще заседава за 50-и път, а в работата й ще участва председателят на НСИ Сергей Цветарски. 

Страници