Новини

петък, 18 октомври 2019 - 16:10
От 15 до 18 октомври 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Обмен на знания и добри практики в областта на изчисляването на индекси на цени на производител в промишлеността и услугите“.
сряда, 16 октомври 2019 - 15:47
В периода 9 - 11 октомври 2019 г. в Братислава, Словакия, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски участва в 105-ата годишна Конференция на генералните директори на националните статистически институти (DGINS) и 41-вото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС).  
сряда, 16 октомври 2019 - 14:10
Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 започва! Учениците от средните училища от 17 държави ще премерят сили първо на национално, а след това на европейско ниво в третото поред състезание по статистика.

Европейската олимпиада по статистика (EОС) е състезание, в което екипи от ученици в средните училища решават статистически задачи, интерпретират данни и изготвят статистически анализи. Целта е да се повиши статистическата им култура. Същевременно учителите се насърчават да използват нови образователни материали на основата на официалната статистика.

петък, 11 октомври 2019 - 13:50
Обучението на 20 млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и от България приключи с тест за оценка на придобитите от курса знания. Всички участници се справиха отлично с теста, което доведе до провеждането на допълнителни два кръга с въпроси за шампиони. След оспорвана борба победител в надпреварата беше отборът с представители от Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина.
четвъртък, 3 октомври 2019 - 16:00
В рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost), по който Националният статистически институт е партньор, е разработена Система за самооценка на предприятията (SAT). Системата е базирана на въпросник, съдържащ въпроси в различни категории. Въз основа на експертна оценка на получените отговори се определя профилът на тестваното предприятие и по-специално неговата способност да създава и внедрява иновативни продукти и услуги или друг вид иновации.
вторник, 1 октомври 2019 - 17:46
За втора поредна година Националният статистически институт организира обучение на млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора. В обучението участват и техни български колеги. Курсът се организира съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София, в периода 30 септември - 5 октомври 2019 г. в Учебно-квалификационния център „Сливек“ на Националния статистически институт.
вторник, 1 октомври 2019 - 10:30
От началото на октомври 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на изследването „Европейско здравно интервю 2019“.
събота, 21 септември 2019 - 20:00
Денят на независимостта е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година.

С това историческо събитие страната ни става „равноправен член в семейството на цивилизованите народи“ и пред нея се откриват нови възможности за икономически и културен напредък.

В нощта срещу 22 септември 1908 г. министър-председателят на България Александър Малинов посреща княз Фердинанд край Русе и заедно с цялото правителство потеглят към Търново. Малинов подготвя манифеста за независимостта, който се подписва от Фердинанд и министрите.

петък, 20 септември 2019 - 20:00
Кампанията „Европейски ден без автомобили“ цели намаляването на шума и вредните емисии във въздуха, както и подобряване на качеството на живот в големите градове.

За първи път денят без автомобили се отбелязва през 1998 г. във Франция. На този ден централните зони на много големи градове в Европа са затворени за автомобилно движение.

петък, 20 септември 2019 - 17:15
За трета поредна година НСИ осъществи проект за обучение на 24 млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна (по четирима представители от всяка страна) в рамките на програма „Сътрудничество за развитие“ на Министерството на външните работи на Република България. Програмата на обучението беше разработена и изпълнена съвместно от Националния статистически институт и Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София.

Страници