Новини

вторник, 31 март 2020 - 14:00
С грижа за здравето и сигурността на служителите си, респондентите и потребителите и във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса Националният статистически институт променя организацията си на работа.

Изследвания и респонденти

Националният статистически институт преустанови провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, и спря интервютата „лице в лице“.

понеделник, 30 март 2020 - 13:30
Девет от общо единайсет отбора от двете категории, класирали се на първите места в националния кръг на Олимпиадата по статистика, изпратиха техните презентации, за да се конкурират онлайн за участие в европейския кръг на състезанието.
вторник, 24 март 2020 - 14:15
Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г. за данъчнозадължени лица по ЗКПО и ЗДДФЛ и за предприятия без дейност се удължава до 30 юни 2020 година.

Срокът за предприятията, които подават консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД), се удължава до 30 септември 2020 година.

понеделник, 16 март 2020 - 14:46
Националният статистически институт преустановява провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, до края на март. За същия срок се спират и обходите на търговските обекти, свързани с наблюдението на потребителските цени. Причината е епидемиологичната ситуация в страната и мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, приети от правителството и Парламента.
понеделник, 16 март 2020 - 14:30
Предварителният обход на територията на населените места, където ще се състои пробно преброяване, завърши успешно. От 9 до 13 март 20 души, разделени в три екипа, обиколиха части от район Студентски в София и градовете Разград и Велинград, както и селата Ясеновец (община Разград), Света Петка и Чолакова (община Велинград).
четвъртък, 12 март 2020 - 13:00
Пробното преброяване ще започне на 20 април, реши Централната комисия по преброяването на неприсъствено заседание днес. Изместването му с месец по-късно е свързано с епидемиологичната обстановка в страната и мерките, препоръчани от кризисния щаб.

От 20 април хората от цялата страна ще могат да се преброят пробно по електронен път на www.census2021.bg. Тестването на системата от възможно най-голям брой потребители ще помогне на НСИ за провеждането на същинското преброяване през януари 2021 година.

сряда, 11 март 2020 - 09:00
От началото на април 2020 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването на домакинските бюджети е най-старото извадково наблюдение в България. Началото му е поставено преди 95 години през март 1925 г., когато се провежда първото анкетно проучване на семейните приходи и разходи.

вторник, 10 март 2020 - 15:00
През учебната 2019/2020 година за участие в третата Европейска олимпиада по статистика се регистрираха общо 1090 ученици от 114 училища и 43 града в България, разпределени в 412 отбора.

четвъртък, 5 март 2020 - 14:50
Брутният вътрешен продукт за 2019 г. е нараснал с 3.4% спрямо предходната година. Това показват предварителните данни, изчислени като сума от данните по тримесечия, обяви д-р Елка Атанасова, директор на дирекция „Макроикономическа статистика“, на пресконференция, която се състоя днес в НСИ. Ръстът за четвъртото тримесечие е 3.1%. Елка Атанасова обясни, че БВП се изчислява по три метода: производствен, метод на крайното използване и метод на доходите. Методологията, която НСИ прилага, е една и съща за всички държави от ЕС, а изменението на данните е комуникирано с Евростат.
сряда, 4 март 2020 - 15:15
На 5 март (четвъртък) от 11.00 ч. в сградата на НСИ на ул. „Панайот Волов“ № 2 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени предварителни данни за брутния вътрешен продукт през четвъртото тримесечие и годишни данни за 2019 година.

Страници