Новини

петък, 15 януари 2021 - 15:10
316 изследвания ще проведат екипите на Националния статистически институт и органите на статистиката, предвижда Националната статистическа програма през 2021 година.

На своето редовно заседание на 6 януари 2021 г. Министерският съвет прие програмата, както и Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година.

сряда, 6 януари 2021 - 17:25
В края на 2020 г. Информационна система „Мониторстат“ навърши една година. Тя беше разработена в рамките на проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
вторник, 5 януари 2021 - 14:50
Националният статистически институт започна работа по проект „Глобалните вериги стойности - изследване на международния сорсинг“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016185 - 2020-BG-B5483-GVCIS.
четвъртък, 17 декември 2020 - 12:40
Интерактивен онлайн инструмент с индикатори чертае картината на икономическо и социално развитие в държавите от ЕС вследствие на пандемията
петък, 11 декември 2020 - 12:00
През октомври 2020 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Изследване за доходите и условията на живот - Статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021 BG“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101015905 - 2020-BG-SILC.
петък, 11 декември 2020 - 09:30
Националният статистически институт приключи работа по проект „Подобряване на качеството на наблюдението на работната сила” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.003-2017.590.

Целта на проекта беше да оцени влиянието на  коригираните дефиниции за заетост и безработица, въведени от новия Рамков регламент за производство на статистика за лицата и домакинствата (Integrated European Social Statistics - IESS FR) през 2021 г., върху броя на заетите и безработните лица и върху преизчисляването на динамичните редове, за да има сравнимост на данните.

вторник, 8 декември 2020 - 17:25
Националният статистически институт започва работа по проект „Наблюдение на работната сила - статистическа инфраструктура в интегрираната европейска социална статистика - модул 2021“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101016529 - 2021-BG-LFS.
четвъртък, 3 декември 2020 - 11:10
Националният статистически институт започва работа по проект „Регистри и мултинационални предприятия в бизнес статистиката“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 101015887-2020-BG-B5479-BR-MNE.

Основните цели на проекта са:

вторник, 1 декември 2020 - 11:00
Националният статистически институт предлага на вниманието ви дигиталната публикация Ключови показатели за Европа в превод на български език. Тя е разработена от Евростат.
петък, 20 ноември 2020 - 12:30
В 150 общини кандидатите са повече от необходимия брой
 
20 678 кандидати за преброители и 5 619 желаещи да бъдат контрольори са подали документи в общините в определения срок, показва обобщената справка от страната. Кандидатите за преброители и контрольори по време на Преброяване 2021 са почти толкова, колкото предварителните разчети. Според началните изчисления необходимият брой бе съответно 23 082 и 5 946.
 

Страници