Новини

понеделник, 9 декември 2019 - 15:30
На заседанието на Националния статистически съвет под председателството на проф. Стоян Цветков, проведено на 6 декември 2019 г., беше обсъден и приет Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2019 година. През изминалата година НСИ проведе 271 статистически изследвания и дейности, а органите на статистиката - 45. В отчета е направен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2019 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.
вторник, 26 ноември 2019 - 10:50
Националният статистически институт започна работата по проект „Входни данни за Евромод и регионализиране“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 882188 - 2019-BG-SILC EM REG.

Основните цели на проекта са:

сряда, 13 ноември 2019 - 11:05
На 11 и 12 ноември 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Управление на човешките ресурси и стратегия за обучение“.
петък, 8 ноември 2019 - 18:13
За втора поредна година Националният статистически институт проведе обучения на учители, които ще бъдат ментори на отбори от ученици за третата Европейска олимпиада по статистика през 2020 година. В тях участваха 90 учители и директори на училища от цялата страна, които бяха разделени в две групи на териториален принцип - за Северна България и за Южна България.

На срещите бяха представени регламентът и отделните етапи на олимпиадата, дадени бяха примери и насоки за подготовката на учениците, като бе препоръчана и литература, която могат да ползват.

петък, 1 ноември 2019 - 17:34
От 29 до 31 октомври 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на представители на Статистическия комитет на Република Армения в областта на управление на качеството. Обучението се провежда в рамките на проект „Изпълнение на Националната стратегия за укрепване на Националната статистическа система“, финансиран от Световната банка, който се реализира от германската консултантска фирма GOPA.
петък, 18 октомври 2019 - 16:10
От 15 до 18 октомври 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Обмен на знания и добри практики в областта на изчисляването на индекси на цени на производител в промишлеността и услугите“.
сряда, 16 октомври 2019 - 15:47
В периода 9 - 11 октомври 2019 г. в Братислава, Словакия, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски участва в 105-ата годишна Конференция на генералните директори на националните статистически институти (DGINS) и 41-вото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС).  
сряда, 16 октомври 2019 - 14:10
Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 започва! Учениците от средните училища от 17 държави ще премерят сили първо на национално, а след това на европейско ниво в третото поред състезание по статистика.

Европейската олимпиада по статистика (EОС) е състезание, в което екипи от ученици в средните училища решават статистически задачи, интерпретират данни и изготвят статистически анализи. Целта е да се повиши статистическата им култура. Същевременно учителите се насърчават да използват нови образователни материали на основата на официалната статистика.

петък, 11 октомври 2019 - 13:50
Обучението на 20 млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и от България приключи с тест за оценка на придобитите от курса знания. Всички участници се справиха отлично с теста, което доведе до провеждането на допълнителни два кръга с въпроси за шампиони. След оспорвана борба победител в надпреварата беше отборът с представители от Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина.
четвъртък, 3 октомври 2019 - 16:00
В рамките на проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost), по който Националният статистически институт е партньор, е разработена Система за самооценка на предприятията (SAT). Системата е базирана на въпросник, съдържащ въпроси в различни категории. Въз основа на експертна оценка на получените отговори се определя профилът на тестваното предприятие и по-специално неговата способност да създава и внедрява иновативни продукти и услуги или друг вид иновации.

Страници