Новини

четвъртък, 16 януари 2020 - 17:15
В съответствие с приетите по-рано Закон и Програма на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. започна подготовката на Пробно преброяване, което ще се проведе през март тази година в Разград, Велинград и Студентски град в столицата. Първите координационни срещи вече се състояха в избраните общини. Екип на НСИ, воден от председателя на НСИ Сергей Цветарски, заместник-председателя Диана Янчева и главния секретар Цветан Нанов се срещнаха с кметове, секретари на общини, областни и заместник-областни управители.
сряда, 8 януари 2020 - 16:40
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) през 2020 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 2019.0252. В рамките на проекта ще бъдат проведени две статистически наблюдения:
  • Изследване за използването на ИКТ и е-търговия в предприятията през 2020 година;
  • Изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2020 година.
сряда, 18 декември 2019 - 15:20
Мониторстат ще следи индикаторите за изпълнение на всички стратегически документи и ще съдържа данни за европейските проекти от кандидатстването до контрола

За първи път с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще  виждат таблата с индикатори за изпълнение на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя.

сряда, 18 декември 2019 - 14:15
От 16 до 18 декември 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на представители на отдела по социална статистика на Статистическата агенция на Косово в областта на изследването на образованието и обучението на възрастни. Обучението се провежда в рамките на Многонационална статистическа програма за сътрудничество IPA 2015, финансирана от Европейската комисия, която се реализира от германската консултантска фирма GOPA.
вторник, 17 декември 2019 - 14:00
Българските статистици ще си сътрудничат с палестинските си колеги в областта на макроикономическата, демографската, бизнес статистиката и работата с потребителите на статистически данни, ще обменят идеи и информация в съвместни дейности. Това предвижда Споразумението за двустранно сътрудничество в областта на статистиката, което подписаха председателят на НСИ Сергей Цветарски и д-р Ола Ауад, председател на Централното статистическо бюро на Палестина.
вторник, 17 декември 2019 - 10:50
На 18 декември (сряда) от 11 ч. на пресконференция в Националния стастистически институт ще бъде представена новата, достъпна в интернет информационна система на НСИ за гражданите и бизнеса - Мониторстат. Събитието ще се проведе по повод завършването на проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
понеделник, 16 декември 2019 - 11:40
Националният статистически институт започва работа по проект „Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2020 година“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 875260-2019-BG-LFS/РД-10-12/30.09.2019 година.

Допълнителният модул ,,Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата“ е включен в Наблюдението на работната сила през 2020 г. съгласно Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2018/1709 от 13.11.2018 година.

понеделник, 9 декември 2019 - 15:30
На заседанието на Националния статистически съвет под председателството на проф. Стоян Цветков, проведено на 6 декември 2019 г., беше обсъден и приет Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2019 година. През изминалата година НСИ проведе 271 статистически изследвания и дейности, а органите на статистиката - 45. В отчета е направен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2019 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.
вторник, 26 ноември 2019 - 10:50
Националният статистически институт започна работата по проект „Входни данни за Евромод и регионализиране“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 882188 - 2019-BG-SILC EM REG.

Основните цели на проекта са:

сряда, 13 ноември 2019 - 11:05
На 11 и 12 ноември 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Управление на човешките ресурси и стратегия за обучение“.

Страници