Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2011 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 29.10.2010 година)


Динамичен ред: Intrastat_Z07762.pdf
 • вторник, 9 август 2011 - 11:00

  През периода януари - юни 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 35.5% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 7.2 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 27.8% и възлиза на 9.0 млрд. лева.
  През периода януари - юни 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 18.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 40.3%, а общата стойност на внесените стоки е 21.1 млрд. лв. и се е увеличила с 23.3%.

 • понеделник, 11 юли 2011 - 11:00

  През периода януари - май 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 45.5% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 6.1 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 27.8% и възлиза на 7.3 млрд. лева.
  През периода януари - май 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 15.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 47.2%, а общата стойност на внесените стоки е 17.4 млрд. лв. и се е увеличила с 25.6%.

 • понеделник, 11 юли 2011 - 11:00

  През периода януари - април 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 51.7% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 7.5 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.9% и възлиза на 7.8 млрд. лева.
  През април 2011 г. износът за ЕС нараства с 38.9% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 27.5% и възлиза на 2.1 млрд. лева.

 • четвъртък, 9 юни 2011 - 11:00

  През периода януари - април 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.6% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 4.9 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 31.6% и възлиза на 5.7 млрд. лева.

  През периода януари - април 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 12.5 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 50.4%, а общата стойност на внесените стоки е 13.5 млрд. лв. и се е увеличила с 27.4%.

 • четвъртък, 9 юни 2011 - 11:00

  През периода януари - март 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 56.4% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 5.7 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.0% и също възлиза на 5.7 млрд. лева.

  През март 2011 г. износът за ЕС нараства с 56.2% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът се увеличава с 16.7% и възлиза на 2.1 млрд. лева.

 • вторник, 10 май 2011 - 11:00

  През периода януари - март 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 55.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 3.7 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 40.1% и възлиза на 4.1 млрд. лева.
  През периода януари - март 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 9.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 55.6%, а общата стойност на внесените стоки е 9.8 млрд. лв. и се е увеличила с 29.9%.

 • понеделник, 9 май 2011 - 11:00

  През периода януари - февруари 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 55.0% спрямо същия период на предходната година и надвишава 3.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 28.4% и също надвишава 3.6 млрд. лева.
  През февруари 2011 г. износът за ЕС нараства с 41% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 20.8% и достига 1.9 млрд. лева.

 • понеделник, 11 април 2011 - 11:00

  През периода януари - февруари 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 65.5% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 2.4 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 49.6% и възлиза на 2.6 млрд. лева.
  През периода януари - февруари 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за близо 6.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 58.9%, а общата стойност на внесените стоки е 6.2 млрд. лв. и се е увеличила с 36.3%.

 • понеделник, 11 април 2011 - 11:00

  През януари 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 74.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза над 1.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 37.5% и възлиза над 1.7 млрд. лева.

 • понеделник, 14 март 2011 - 11:00

  През януари 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил със 74.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 1.3 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 37.0% и достига 1.4 млрд. лева.
  През януари 2011 г. са изнесени стоки общо за над 3.1 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2010 г. износът се е увеличил със 72.6%, а общата стойност на внесените стоки е почти 3.1 млрд. лв. и се е увеличила с 35.9%.

Страници

Страници