Закон за статистиката


 • вторник, 14 април 2015 - 11:00
  През периода  януари - февруари 2015 г. износът на България за трети страни се увеличава с 0.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 2.4 млрд. лв., a вносът намалява с 0.3% и е на стойност 3.0 млрд. лева.
  През периода януари - февруари 2015 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 6.8 млрд. лв. и спрямо същия период на 2014 г. износът се увеличава със 7.7%, а общата стойност на внесените стоки е 7.9 млрд. лв. и се увеличава с 1.9%.
   
 • четвъртък, 12 март 2015 - 11:00
  През 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 3.2% спрямо  предходната година и е в размер на 27.0 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 4.5% и е на стойност 31.5 млрд. лева.
  През декември 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 18.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лв., а вносът нараства с 13.3% и е на стойност 2.8 млрд. лева.
   
 • четвъртък, 12 март 2015 - 11:00
  През януари 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 2.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.1 млрд. лв., a вносът намалява с 9.9% и е на стойност 1.5 млрд. лева.
  През януари 2015 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 3.4 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2014 г.  износът се увеличава с 8.9%, а общата стойност на внесените стоки е 3.8 млрд. лв. и намалява с 4.2%.
   
 • понеделник, 9 февруари 2015 - 11:00
  През периода януари - ноември 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 24.9 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 3.5% и е на стойност 28.6 млрд. лева.
  През ноември 2014 г. износът за ЕС намалява с 0.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.4 млрд. лв., а вносът нараства с 5.7% и е на стойност 2.8 млрд. лева.
   
 • понеделник, 9 февруари 2015 - 11:00
  През 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 6.6% спрямо предходната година и е в размер на 16.3 млрд. лв., a вносът намалява с 3.2% и е на стойност 19.7 млрд. лева.
  През 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 43.2 млрд. лв. и спрямо 2013 г. износът намалява с 0.7%, а общата стойност на внесените стоки е 51.1 млрд. лв. и се увеличава с 1.2%.
   
 • понеделник, 12 януари 2015 - 11:00
  През периода януари - ноември 2014 г. износът на България за трети страни намалява със 7.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 14.9 млрд. лв., a вносът намалява с 4.0% и е на стойност 18.1 млрд. лева.
  През периода януари - ноември 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 39.8 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 1.6%, а общата стойност на внесените стоки е 46.7 млрд. лв. и се увеличава с 0.4%.
   
 • понеделник, 12 януари 2015 - 11:00
  През периода януари - октомври 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 22.4 млрд. лв., а вносът на България от ЕС нараства с 3.2% и е на стойност 25.8 млрд. лева.
  През октомври 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 4.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.5 млрд. лв., а вносът нараства с 6.6% и е на стойност 2.9 млрд. лева.
   
 • сряда, 10 декември 2014 - 11:00
  През периода януари - октомври 2014 г. износът на България за трети страни намалява със 7.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 13.5 млрд. лв., a вносът намалява с 2.8% и е на стойност 16.5 млрд. лева.
  През периода януари - октомври 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 35.9 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 1.4%, а общата стойност на внесените стоки е 42.4 млрд. лв. и се увеличава с 0.9%.
   
 • вторник, 9 декември 2014 - 11:00
  През периода януари - септември 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 19.9 млрд. лв., а вносът на България от ЕС нараства с 2.8% и е на стойност 22.9 млрд. лева.
  През септември 2014 г. износът за ЕС намалява с 2.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.4 млрд. лв., а вносът намалява с 1.3% и е на стойност 2.8 млрд. лева.
   
 • понеделник, 10 ноември 2014 - 11:00
  През периода януари - август 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 17.5 млрд. лв., а вносът на България от ЕС нараства с 3.5% и е на стойност 20.1 млрд. лева.
  През август 2014 г. износът за ЕС намалява с 3.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.3 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.4% и е на стойност 2.5 млрд. лева.
   

Страници

Страници