Закон за статистиката


 • вторник, 9 април 2013 - 11:00

  През периода януари - февруари 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.2% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лв., a вносът нараства с 14.1% и е на стойност 3.3 млрд. лева.
  През периода януари - февруари 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 6.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 18.4%, а общата стойност на внесените стоки е 7.8 млрд. лв. и нараства с 9.7%.

 • вторник, 12 март 2013 - 11:00

  През януари 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 34.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лв., a вносът нараства с 21.2% и е на стойност 1.7 млрд. лева.
  През януари 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 3.5 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2012 г. износът се увеличава с 23.9%, а общата стойност на внесените стоки е 3.7 млрд. лв. и нараства с 6.4%.

 • понеделник, 11 март 2013 - 11:00

  През 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.6% спрямо 2011 г. и е в размер на 23.8 млрд. лв., а вносът се увеличава със 7.5% и е на стойност 29.2 млрд. лева.
  През декември 2012 г. износът за ЕС намалява с 10.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.7 млрд. лв., а вносът се намалява със 7.9% и е на стойност 2.2 млрд. лева.

 • понеделник, 11 февруари 2013 - 11:00

  През 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.8% спрямо предходната година и е в размер на 16.9 млрд. лв., a вносът нараства с 10.8% и е на стойност 20.6 млрд. лева.
  През 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 40.7 млрд. лв. и спрямо 2011 г. износът се увеличава с 2.6%, а общата стойност на внесените стоки е 49.8 млрд. лв. и нараства с 8.8%.

 • петък, 8 февруари 2013 - 11:00

  През периода януари - ноември 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 22.1 млрд. лв., а вносът се увеличава с 8.9% и е на стойност 27.0 млрд. лева.
  През ноември 2012 г. износът за ЕС намалява с 2.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.6% и е на стойност 2.7 млрд. лева.

 • сряда, 9 януари 2013 - 11:00

  През периода януари - ноември 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 13.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 15.6 млрд. лв., a вносът нараства с 11.1% и е на стойност 19.0 млрд. лева.
  През първите единадесет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 3.1%, а общата стойност на внесените стоки е 46.0 млрд. лв. и нараства с 9.8%.

 • сряда, 9 януари 2013 - 11:00

  През периода януари - октомври 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 19.9 млрд. лв., а вносът се увеличава с 9.5% и е на стойност 24.3 млрд. лева.
  През октомври 2012 г. износът за ЕС намалява със 7.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лв., а вносът се увеличава с 2.9% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

 • понеделник, 10 декември 2012 - 11:00

  През периода януари - октомври 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 11.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 13.9 млрд. лв., a вносът нараства с 12.8% и е на стойност 17.3 млрд. лева.
  През първите десет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 33.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.2%, а общата стойност на внесените стоки е 41.6 млрд. лв. и нараства с 10.8%.

 • понеделник, 10 декември 2012 - 11:00

  През периода януари - септември 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2.6% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 17.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 10.4% и е на стойност 21.7 млрд. лева.
  През септември 2012 г. износът за ЕС намалява с 4.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лв., а вносът намалява с 2.5% и е на стойност 2.3 млрд. лева.

 • петък, 9 ноември 2012 - 11:00

  През периода януари - септември 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.4 млрд. лв., a вносът нараства с 12.1% и е на стойност 15.4 млрд. лева.
  През първите девет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 30.2 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.2%, а общата стойност на внесените стоки е 37.1 млрд. лв. и нараства с 11.0%.

Страници

Страници