Закон за статистиката


 • понеделник, 10 февруари 2014 - 11:00
  През периода януари - ноември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 24.4 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 2.2% и е на стойност 27.7 млрд. лева.
  През ноември 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 9.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.5 млрд. лв., а вносът намалява с 2.3% и е в размер на 2.7 млрд. лева.
   
 • понеделник, 10 февруари 2014 - 11:00
  През 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.5% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 17.3 млрд. лв., a вносът намалява с 1.0% и е на стойност 20.3 млрд. лева.
  През 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 43.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 6.8%, а общата стойност на внесените стоки е 50.5 млрд. лв. и се увеличава с 1.3%.
   
 • четвъртък, 9 януари 2014 - 11:00
  През периода януари - октомври 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.5% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 21.9 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 2.7% и е на стойност 25.0 млрд. лева.
  През октомври 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 13.8% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лв., а вносът се увеличава с 4.9% и е в размер на 2.8 млрд. лева.
   
 • четвъртък, 9 януари 2014 - 11:00
  През периода януари - ноември 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.6% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 15.9 млрд. лв., a вносът намалява с 0.6% и е на стойност 18.8 млрд. лева.
  През периода януари - ноември 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 40.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.1%, а общата стойност на внесените стоки е 46.5 млрд. лв. и се увеличава с 1.1%.
   
 • вторник, 10 декември 2013 - 11:00
  През периода януари - октомври 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 14.5 млрд. лв., a вносът намалява с 1.6% и е на стойност 17.0 млрд. лева.
  През периода януари - октомври 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 36.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%, а общата стойност на внесените стоки е 42.0 млрд. лв. и се увеличава с 0.9%.
   
 • понеделник, 9 декември 2013 - 11:00
  През периода януари - септември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 19.5 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 2.5% и е на стойност 22.2 млрд. лева.
  През септември 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.5 млрд. лв., а вносът се увеличава с 18.5% и е в размер на 2.8 млрд. лева.
   
 • понеделник, 11 ноември 2013 - 11:00
  През периода януари - август 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.3% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 17.1 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 0.7% и е на стойност 19.5 млрд. лева.
  През август 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лв., а вносът намалява с 2.2% и е в размер на 2.2 млрд. лева.
   
 • понеделник, 11 ноември 2013 - 11:00
  През периода януари - септември 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.9 млрд. лв., a вносът намалява с 0.9% и е на стойност 15.3 млрд. лева.
  През периода януари - септември 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 32.5 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%, а общата стойност на внесените стоки е 37.5 млрд. лв. и се увеличава с 1.1%.
   
 • четвъртък, 10 октомври 2013 - 11:00

  През периода януари - август 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 11.6 млрд. лв., a вносът намалява с 1.7% и е на стойност 13.5 млрд. лева.През периода януари - август 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 28.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.9%, а общата стойност на внесените стоки е 33.0 млрд. лв. и намалява с 0.3%.

 • сряда, 9 октомври 2013 - 11:00

  През периода януари - юли 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 6.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 14.7 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 1.0% и е на стойност 17.3 млрд. лева.През юли 2013 г. износът за ЕС се увеличава със 7.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лв., а вносът нараства с 6.8% и е в размер на 2.8 млрд. лева.

Страници

Страници