Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2013 година)


Изтегли:
 • сряда, 12 септември 2018 - 11:00

  През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 18 104.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 9.7% и е на стойност 19 826.3 млн. лева.

  През юни 2018 г. износът на стоки за ЕС се увеличава с 4.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 195.2 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 9.9% и е на стойност 3 439.6 млн. лева.

 • сряда, 12 септември 2018 - 11:00

  През 2017 г. от България са изнесени стоки на стойност 54 598.5 млн. лв., или с 15.7% повече спрямо 2016 година. Внесените стоки (по цени CIF) през 2017 г. са за 59 233.4 млн. лв., което е с 15.7% повече в сравнение с предходната година.

 • сряда, 12 септември 2018 - 11:00

  През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 23.2% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 8 855.0 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни се увеличава с 3.7% и е на стойност 12 621.9 млн. лева.

  През периода януари - юли 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за         30 463.8 млн. лв., което е с 1.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни е 36 018.0 млн. лв. и нараства с 8.3%.

 • петък, 10 август 2018 - 11:00

  През периода януари - май 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.0% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 14 887.3 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 9.7% и е на стойност 16 389.0 млн. лева.

  През май 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 5.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 028.0 млн. лв., а вносът нараства с 6.5% и е на стойност 3 367.9 млн. лева.

 • петък, 10 август 2018 - 11:00

  През периода януари - юни 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 15.0% спрямо същия период на  2017 г. и е в размер на 7 489.1 млн. лв., a вносът се увеличава с 1.4% и е на стойност 10 573.9 млн. лева.

  През периода януари - юни 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 25 569.4 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 1.6%, а общата стойност на внесените стоки е 30 398.8 млн. лв. и нараства с 6.6%.

 • четвъртък, 12 юли 2018 - 11:00

  През периода януари - април 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.8% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 11 859.3 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 10.5% и е на стойност 13 021.1 млн. лева.

  През април 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 898.6 млн. лв., а вносът нараства с 8.1% и е на стойност 3 217.6 млн. лева.

 • четвъртък, 12 юли 2018 - 11:00

  През периода януари - май 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.5% спрямо същия период на  2017 г. и е в размер на 6 050.8 млн. лв., a вносът намалява с 1.6% и е на стойност 8 514.0 млн. лева.

  През периода януари - май 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 20 934.9 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 2.0%, а общата стойност на внесените стоки е 24 896.9 млн. лв. и нараства с 5.5%.

 • понеделник, 11 юни 2018 - 11:00

  През периода януари - април 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 15.6% спрямо същия период на  2017 г. и е в размер на 4 774.4 млн. лв., a вносът намалява с 2.3% и е на стойност 6 712.4 млн. лева.

  През периода януари - април 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за       16 633.2 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 3.5%, а общата стойност на внесените стоки е 19 731.8 млн. лв. и нараства с 5.8%.

 • понеделник, 11 юни 2018 - 11:00

  През периода януари - март 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.1% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 8 960.7 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 11.4% и е на стойност 9 803.5 млн. лева.

  През март 2018 г. износът за ЕС се увеличава със 7.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 181.7 млн. лв., а вносът нараства с 9.9% и е на стойност 3 657.9 млн. лева.

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  През периода януари - февруари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 16.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 5 780.2 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 12.3% и е на стойност 6 145.1 млн. лева.

  През февруари 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 685.9 млн. лв., а вносът нараства с 3.5% и е на стойност 2 918.8 млн. лева.

Страници

Страници